Återkallande av testamente

2015-09-18 i Testamente
FRÅGA
Hur går jag tillväga, när jag inte godtar ett testamente?Min far (som är död) och hans sambo (som lever) upprättade ett testamente, men sen flyttade de till äldreboenden med dels olika adresser och dessutom delade upp alla tillhörigheter.Testamentet låg nu i en burk tillsammans med skräp, men ett barnbarn till sambon hörde av sig och tyckte det skulle gälla.Min far hade sagt tidigare, att det gällde inte och likaså sa sambon till mig.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett korrekt upprättat testamente är giltigt fram till dess att testatorn, som det uttrycks i Ärvdabalken (ÄB) 10 kap. 5 §, otvetydigt givit tillkänna att förordnandet inte är uttryck för dennes yttersta vilja. Detta verkar testatorn ha givit tillkänna för dig, men det lär troligtvis vara du som åläggs bevisbördan för detta tillkännagivande vid en eventuell tvist. Mitt tips till dig är att, med den efterlevande sambons hjälp, förklara för barnbarnet att testamentet upphört att gälla eftersom det inte längre gav uttryck för din fars yttersta vilja. Om det skulle leda till en tvist i tingsrätt bör den efterlevande sambon kunna verka som ett vittne för att bevisa detta.

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86403)