FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/07/2016

Återkallande av skriftlig fullmakt

En bekant till mig har berättat om detta problem för mig, och vi höll på att diskutera vad som gäller, och därför tänkte jag nu kolla vad ni säger. En person hade utfärdat en fullmakt till en vän, där det i fullmakten angavs att personen för högst 50 000 kr fick köpa en bil av en viss bilhandlare. Dock så ångrade han sig efter någon vecka, och skrev då ett brev till bilhandlaren och återkallade fullmakten för vännen. Brevet hade nått bilförsäljaren på nästa dag på morgonen, men på eftermiddagen den dagen hade vännen visat fullmakten och köpt en bil ändå. Bilförsäljaren hade därefter i diskussioner sagt att han ännu inte öppnat posten och därför inte läst återkallandet av fullmakten. Vem har rätt i detta fall, har ett avtal ingåtts eller ej? Hänvisa gärna till vart i lagboken detta står, så jag kan visa upp det när vi ska uppta denna diskussion...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fullmakt och hur de återkallas återfinns i 2 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) (https://lagen.nu/1915:218#P9S1).

Svaret på denna fråga beror på vilken typ av fullmakt personen hade utfärdat till sin vän. Detta är avgörande eftersom det finns olika typer av fullmakter som i sin tur ska återkallas på olika sätt, se 12 § AvtL (https://lagen.nu/1915:218#P12S1). Av din fråga att utläsa verkar det till att börja med röra sig om en självständig fullmakt eftersom den var skriftlig och visades för tredje man, dvs. bilförsäljaren. Vid en självständig fullmakt kan tredje man bilda sig en uppfattning om fullmaktens existens och innehåll, som t.ex. i detta fall när bilförsäljaren fick fullmakten uppvisad för sig av vännen som innehade fullmakten. Inom kategorin för självständiga fullmakter finns sedan olika typer av fullmakter varav skriftlig fullmakt är en, vilket det verkar röra sig om i detta fall. Denna fullmakt regleras i 16 § AvtL (https://lagen.nu/1915:218#P16S1). I lagrummet anges att en skriftlig fullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren återtar eller förstör handlingen. Av din fråga att utläsa verkar det dock som att personen (fullmaktsgivaren) har meddelat tredje man (bilförsäljaren) om att fullmakten ska återkallas istället för att återta eller förstöra den. Detta är således inte en rättsligt korrekt återkallelse av en skriftlig fullmakt, vilket medför att fullmakten var gällande vid avtalets ingående. Fullmaktsgivaren och tredje man är således bundna av avtalet. Du kan läsa vidare om fullmakt även på egen hand här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning