Återkallande av permanent uppehållstillstånd vid flytt

Hej jag har permanent uppehålltilstånd o mina barn är svensmedborgare jag bor i sverige sen 15år. Nu vill jag flytta till tyskland kan jag göra det och tex. Vill jag flytta tillbaka till sverige efter 6år kan sverige neka? Kan jag förlora min uppehålltilstånd i sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vad som gäller vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd. När det kommer till uppehållstillstånd så är det utlänningslagen som är tillämplig, den hittar du här. Jag kommer börja med att redogöra allmänt för vad som gäller vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd och kommer sedan återkoppla till din specifika situation.

Återkallelse av tillstånd

Detta regleras genom 7 kap. i utlänningslagen. Det framgår av 7 kap. 7 § att "Ett permanent uppehållstillstånd ska återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. Om utlänningen anmält till Migrationsverket att han eller hon vill ha uppehållstillståndet kvar trots att bosättningen upphör, får uppehållstillståndet dock återkallas tidigast när två år har förflutit efter det att bosättningen här i landet upphörde". Att en person i allmänna ordalag tillkännager sin avsikt att återvända till Sverige räcker inte till skydd mot återkallelse enligt praxis. Den som sedan har bosatt sig i ett annat land och åter önskar att bosätta sig i Sverige måste söka nytt uppehållstillstånd men beviljas regelmässigt sådant om den tidigare vistelsen här varit lång enligt förarbeten till lagen. Det sker dock alltid en prövning i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis:

Ja, det är möjligt att du får en återkallelse av ditt permanenta uppehållstillstånd. Att du planerar att flytta tillbaks är inte ett skydd för återkallelse. Bedömningen om du får nekande beslut eller inte vid en framtida prövning är svår att bedöma, om inte omöjlig.

Hoppas du fick vägledning i din fråga.

Vänligen

Sofie FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”