FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt22/07/2016

återkalla svenskt medborgarskap

Hej!

Kan migrationsveket återkalla ett svensk medborgare efter upptäckte felaktiga uppgifter ?

Tack

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om det går att återkalla ett svenskt medborgarskap. Enligt 2 kap 7 § Regeringsformen får ingen som innehar svensk medborgarskap och är eller har varit bosatt i Sverige förlora sitt medborgarskap. Denna rätt är i dagsläget absolut, det vill säga det finns inga undantag. Migrationsverket kan alltså inte återkalla ett svenskt medborgarskap även om de kan bevisa att det grundats på felaktiga uppgifter.

Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Josefin JennerheimRådgivare
Hittade du inte det du sökte?