Återkalla medgivande av pass

2020-10-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag har tidigare gett mitt medgivande till att min dotter som nu är 12 år ska ha ett pass. Nu undrar jag om jag kan återkalla mitt medgivande.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Passlagen är tillämplig i ditt fall. Jag utgår från att det rör sig om ett vanligt pass och att det inte föreligger några speciella omständigheter som bör tas hänsyn till, rörande anledningen till återkallandet av ditt medgivande.

En minderårig person behöver som regel vårdnadshavares medgivande för att utfärda ett pass enligt 11 § 2 st. passlagen. Det framgår av 12 § passlagen framgår under vilka omständigheter ett pass kan återkallas. Detta kan aktualiseras i ditt fall eftersom du redan gett medgivande till passet. 12 § andra punkten passlagen bör främst aktualiseras i ditt fall. Där framgår bl.a. att ett pass kan återkallas om passet avser barn under arton år och båda föräldrarna har vårdnaden av barnet, och om en av föräldrarna begär återkallelse av det. Huvudregeln är att det ska återkallas om det inte finns synnerliga skäl mot att återkallelsen inte får ske. Med synnerliga skäl menas speciella omständigheter, t.ex. om barnet skulle befinna sig utomlands behövs samtycke från båda föräldrarna.

Svaret på din fråga är alltså ja; det finns möjlighet att återkalla ett pass, trots att du givit ditt medgivande tidigare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93218)