Återkalla ett testamente som har upprättats under tvång

2015-03-10 i Testamente
FRÅGA
Hej!För 1,5 år sedan hälldes en drog i mitt vinglas. Jag tappade minnet. Jag tror att jag i dimman tvingats skriva på ett papper, testamente. Är mycket orolig. Hur kan jag ogiltigförklara detta om det verkligen har hänt och om denna person försöker att använda sig av detta när jag avlider? Ska jag skriva ett nytt papper där jag skriver att alla ev påskrifter som finns är ogiltiga?Jag är en skötsam person som råkat illa ut vid ett tillfälle. Mycket orolig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om testamenten hittar du i ärvdabalken.

Testamentet som du tvingades skriva under är ogiltigt enligt 13 kap. 3 § ärvdabalken och ska egentligen inte ens behöva återkallas (det är ju ändå ogiltigt). Det krävs dock att det i så fall går att bevisa att testamentet har upprättats under tvång. För säkerhets skull kan du därför upprätta ett nytt testamente.

Det finns en lagstadgad möjlighet att återkalla ett tidigare upprättat testamente, vilket framgår av 10 kap. 5 § ärvdabalken. Detta kan du till exempel göra genom att upprätta ett nytt testamente där du, som det står i lagtexten, "otvetydigt" ger till känna att det tidigare testamentet inte längre gäller. För att det nya testamentet ska vara giltigt måste det bevittnas av två vittnen som närvarar samtidigt, vilket framgår av 10 kap. 1 § ärvdabalken. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du exempelvis kontakta Familjens jurist, som Lawline har ett samarbete med. Du kan boka tid hos Familjens jurist här.

Det du kan göra är alltså att upprätta ett nytt testamente där det tydligt framgår att det tidigare testamentet inte är gällande och att det är det nya testamentet som är ett uttryck för din yttersta vilja.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93336)