Återgång av skiftat dödsbo

2016-02-01 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej jag och min syster har fått en betalningsanmaning från kronkalle gällande en skuld som ligger på våran mammas dödsbo dödsboet är skiftat och finns inte mer .skall vi behöva betala denna skuld?
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Innan ett dödsbo skiftas ska den avlidnes samt dödsboets skulder betalas. Sker skiftet innan skulderna har betalats ska skiftet gå åter, se 12 kap 4 § Ärvdabalken. Detta innebär att ni måste betala tillbaka det ni fått i och med arvet. Ni behöver dock enbart betala tillbaka så mycket att det täcker skulden samt kostnaderna för boets förvaltning, i övrigt består skiftet. Återbetalning sker även proportionellt i förhållande till vad var och en erhållit. Har någon exempelvis erhållit ¼ av kvarlåtenskapen ska denne betala tillbaka ¼ av vad som krävs för att kunna betala skulden. Ifall skulden överstiger hela värdet av dödsboet behöver ni dock inte ta av er egen egendom för att betala av skulden.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och lycka till!

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88252)