Återgång av arvsskifte med anledning av att den dödes skulder inte betalats

2019-07-26 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Om ett konsumentkreditinstitut har fordran på ett flertal personer men personerna avlider så kan det tyvärr bli lite väl krångligt. Vad gäller juridiskt om vi borde fått (delvis) betalt men inte fått det och tillgångarna är utskiftade till arvingarna eller övriga borgenärer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skiftas tillgångar ut innan den dödes skulder betalats, ska skiftet återgå i den mån det är nödvändigt för att betala skulderna. Kan viss sak inte återgå, ska den som mottagit saken istället betala ersättning för den. Har viss sak, exempelvis aktier, gett avkastning sedan skiftet, ska även avkastningen betalas tillbaka. Mottagaren är även skyldig att betala ränta för det mottagna. Mottagaren har dock rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för den mottagna egendomen. Var mottagaren i så kallad god tro, har hen också rätt till ersättning för kostnader som har varit till nytta för egendomen (som exempel: Har en mottagen trasig båt reparerats, har mottagaren rätt till ersättning för reparationskostnaderna) (21 kap 4–6 § ärvdabalken).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll