återfå utgifter under äktenskap

2021-02-25 i Bodelning
FRÅGA
Jag har under 5 års äktenskap varit med och betalat skulder i min makes enskilda firma och enskilda fastighet samtidigt som jag har betalat till vårt gemensamma hushåll, kan jag begära tillbaka det jag betalat i den enskilda firman och fastighet tillbaka i bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är möjligt att få tillbaka pengar som du har spenderat i din ex-makes firma samt de pengar som du har lagt ned under äktenskapets gång. Jag ska vid besvarande av din fråga använda mig av Äktenskapsbalken och Gåvolagen.

Möjligt att återfå pengar som har spenderats på partner i äktenskap – Pengar som spenderats gemensamt eller på andra make/maka finns det ingen rätt till återkrav. Detta innebär att utgifter för båda parterna aldrig kan krävas tillbaka av den andra parten.

Om pengarna som har spenderats på makes lån ska ses som gåva

Givandet av pengar till din make kan antigen ses som pengar spenderade under äktenskap (och kan då inte krävas tillbaka) eller ses som en gåva till din make. Är en gåva fullbordad har man inte längre någon rätt att kräva tillbaka gåvan (1 § gåvolagen). En penninggåva, som det ju är fråga om här, fullbordas när gåvan har kommit i mottagarens besittning (2 § gåvolagen). Av den information bör det vara som sådant att när du givit pengar till din make för dennes skulder, har gåvan fullbordats vid mottagandet. Pengarna går därför inte att kräva tillbaka dessa.

Jämkning av bodelning - 12:1 ger makarna rätt att jämka bodelning om det är oskäligt att ge sin egendom till den andre maken. Detta vid den situation är bara tillämplig för den make/maka som har mest giftorätts gods/egendom. Exempel är om den ena maken har så mycket skulder att dennes giftorättsgods blir 0, då är det inte rimligt att den andre makens egendom ska delas mellan dem två för att betala av skulderna som den ena maken har. I sådant fall får makarna behålla sin egendom istället. Det man tillmäter betydelse vid jämkning av äktenskap är äktenskapets längd, ekonomiska förhållanden och skulder osv. Jämkning sker i princip automatiskt om förhållandet varit kortare än 5 år (inräknas samboskap dock under denna period, har ni varit sambo innan äktenskap sker inte jämkning automatiskt).

Detta innebär att om make/maka har rätt att jämka en bodelning, att man alltså får behålla sin egen egendomen vid bodelningen, om det har förelegat en anledning till oskälighet att genomföra en bodelning. Det vi tänker på i detta fall är om du har stått för större kostnader under hela äktenskapet än din make, så är det möjligt för dig att jämka bodelning så att du får behålla all din egendom utan att behöva ge din make delar av din egendom vid skilsmässan. Detta förutsätter dock som sagt att du är den make/maka som har mest egendom/störst andel av giftorättsgodset.

Vad innebär detta för dig – Med stöd av detta som har sagts så har du möjlighet, om du står för majoriteten av giftorättsgodset, att jämka bodelningen och få behålla all din egendom vid skilsmässa. Någon rätt att kräva tillbaka pengar som har getts som gåva under äktenskap eller utgifter i vanligt hushåll under äktenskap.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2894)
2021-10-16 Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?

Alla besvarade frågor (96381)