FrågaSTRAFFRÄTTFörskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB30/05/2022

Återfå föremål som befinner sig hos ena separerade maken

Hej! 2012 skiljde sig mina föräldrar, min pappa köpte då ut min mamma från huset vi bodde i, och jag och min bror bosatte oss med vår mamma på heltid samtidigt som vi hade god kontakt med vår pappa. Min mamma säger att inga papper eller kontrakt skrevs när alla egendomar delades upp mellan dem båda. Alla saker som tillhör mig och min bror som givits till oss som presenter, julklappar med mera finns fortfarande kvar på vinden i min pappas hus. För omkring två år sedan kapade jag och min bror kontakten med våran pappa på grund av familjedrama, och alla våra egendomar finns än idag uppe på vinden i huset vi växte upp i. Min fråga är alltså: Finns det finns någon möjlighet för oss att få tag i dessa grejer på ett enligt lagen korrekt sätt? Har min pappa rätt i att sälja av alla grejor som givits till oss från vänner och bekanta? Varken jag, min bror, pappa eller mamma har några som helst kvitto eller intyg på att grejerna tillhör oss. Jag vill även säga (om det har någon betydelse) att det är vår biologiska pappa.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

En person som vägrar lämna tillbaka egendom som den andre äger kan göra sig skyldig till olovligt förfogande enl. 10kap 4§ brottsbalken (BrB). Till olovligt förfogande döms den som vidtar åtgärd med egendom, som denne har i sin besittning men till vilken äganderätt  tillkommer någon annan, varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt. 

Äganderätten över egendomen har inte någon egentlig tidsbegränsning, däremot kan det tänkas finnas svårigheter med att bevisa er äganderätt över föremålen. 

Värt att nämna är att det finns en princip, res derelicta, som stadgar att äganderätt över egendom som tillhör annan, men som anses vara övergiven av denne, övergå till den nya innehavaren. 

Jag kan tyvärr inte ge något rakt svar på hur ni ska återfå era saker, men hoppas ni får lite mer klarhet kring rättsläget.

Vänligen,

Tom JendbroRådgivare