Återbetalningsskyldighet vid felaktig löneutbetalning

2018-01-12 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag behöver lite råd. I november och december 2016 fick jag löner insatta på mitt konto. Jag var aldrig anställd och har inte skrivit på några papper. Jag sökte ett jobb där som jag fick men tackade nej.När en månad gått och jag fick lön 2 började undra vad som hänt. Den första lönen förbrukade jag då jag trodde att pengarna kom från ett annat ställe. Upptäckte även då lönespecifikationen.Då kontaktade min mamma löneadministratören som mailade frågan vidare. Hon berättade att första lönen var förbrukad men att den andra var orörd. Efter ett par veckor in i januri 2017 mailade mamma igen och undra vad som händer. Fick då följande svar 24/1-17:Ärendet ligger hos vår avdelning för arbetsrätt.Vi återkommer när beslut har fattats om eventuell återbetalning.Inget hördes, så jag tänkte att det glömdes bort och jag började ta av de pengarna. (är fattig student)Nu i december, alltså nästan 1 år senare kommer de med en faktura på 15 597 kr. (De har efterskänkt mig hälften, dvs löneskulden var 31 194 kr för 2 månader). Men nu kräver de mig på 15 597 kr att vara betalt innan 180120 och betalar jag inte till dess så skickar de ärendet till kronofogden.Nu undrar jag om det får gå till så här?De uteblir 1 år och hotar om kronofogden?Får de skicka ärendet dit?Kan ni tipsa mig hur jag ska göra? Måste jag betala tillbaka?De måste väl i så fall gå med på en avbetalningsplan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga lagregler om felaktiga löneutbetalningar. Istället tillämpas en princip som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är huvudregeln att en felaktig utbetalning ska betalas tillbaka.

Från denna huvudregel finns undantag. Ett undantag är då den som tagit emot pengarna gjort det i god tro samt förbrukat pengarna, AD 2006 nr 105. När det gäller bedömningen om en arbetstagare varit i god tro spelar utbetalningens storlek roll. Vid stora belopp kan det bli svårare för arbetstagaren att bevisa god tro. Men vid mindre belopp samt om arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mycket svårare att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget.

Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt har utbetalats ska bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag.

Av din fråga framgår att du insåg den felaktiga utbetalningen vid utbetalningen i december. Du hade då förbrukat den första lönen. Därav framgår att du inte var i god tro kring utbetalningen i december. Enligt huvudregeln ska du därför betala tillbaka pengarna som du erhöll genom den utbetalningen.

Genom den felaktiga utbetalningen som företaget gjorde uppkom en fordran gentemot dig. Det uppstod ett återkrav från företagets sida mot dig. En sådan fordran preskriberas enligt reglerna i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen är preskriptionstiden 10 år. Företaget kan på så vis kräva dig på pengarna i 10 år. Denna tid kan även förlängas. Företaget har alltså rätt att ett år senare skicka en faktura till dig för att kräva tillbaka den felaktiga utbetalningen.

Om du inte betalar en faktura senast vid förfallodatumet, kan företaget eller den du är skyldig pengar lämna över skulden till ett inkassoföretag eller kronofogden. Det finns således inget som hindrar företaget från att vända sig till kronofogden om fakturan inte betalas i tid.

Det finns inte heller någon lagstadgad rätt för dig att kräva en avbetalningsplan. Mitt råd till dig är dock att du kontaktar företaget och förklarar din situation. Därefter kan du föreslå att en avbetalningsplan vore det bästa för dig.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (849)
2022-01-25 Hyresgäst vill att hyresvärd betalar renoveringar
2022-01-21 Ostridig fordran och betalningsföreläggande - Hur gör man?
2022-01-11 Kan ett företag köpa en fordran från ett dödsbo?
2022-01-02 Fordran mot en avliden

Alla besvarade frågor (98612)