Återbetalningsskyldighet när jag fått för mycket lön?

2016-08-23 i Fordringar
FRÅGA
Jag jobbar som timvikarie och får alltid min semesterersättning i början av sommaren i en klumpsumma. Fick detta även i år men sedan får jag ett brev om att banken hade satt över fel pengar till mig men det var märkt som LÖN som det alltid är.. Så jag reflekterade ju inte mer över det.. Nu kräver de mig på 21000 kronor som jag verkligen inte har! De pengarna går alltid till de räkningar som är svåra under året efter som min lön aldrig är densamma.. Jag har sån ångest över det här eftersom jag är van vid att få dessa pengar inför sommaren... Vad kan jag göra?? När jag har ringt banken och gråtit för jag har haft sån ångest så är det precis som om de inte bryr sig..
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Så som jag uppfattar situationen har du fått en större utbetalning än vad du har rätt till enligt det anställningsavtal som gäller mellan dig och din arbetsgivare. Annorlunda uttryckt kan man säga att den del av utbetalningen som går utöver det du egentligen skulle ha fått är en betalning som gjorts utan någon rättsgrund.

Situationen regleras enligt den i lagtexten oskrivna principen om condictio indebiti, eller på svenska ungefär "misstagsbetalningar". Som huvudregel gäller att den som fått en betalning den inte skulle ha fått, eller har fått mer pengar än hon skulle ha fått, ska återbetala den summa som överfördes felaktigt. Man har inte något berättigat anspråk på denna summa.


Huvudregeln har emellertid vissa undantag. Det brukar sägas att om betalningsmottagaren varit i god tro och inrättat sig efter betalningen bortfaller återbetalningsskyldigheten. Huruvida denne varit i god tro får avgöras i varje enskilt fall. Den som har samma fasta månadslön varje månad och en månad får en avsevärt större löneutbetalning (kanske rentav dubbla beloppet) kan i normalfallet inte sägas ha varit i god tro, hon borde ha insett att någonting inte stämde med betalningen. Om man däremot är timvikarie som har olika månadslön beroende på hur många timmar man har jobbat minskar givetvis kraven på att man borde ha insett att någonting var fel med betalningen. Att inrätta sig efter betalningen innebär att man på något sätt har anpassat sig efter betalningen och manifesterat att man trott att den utgjort ett för en själv disponibelt belopp, t ex genom att spendera pengarna.

Slutligen ska sägas att du som anställd står i ett underlägset förhållande till din arbetsgivare och att allmänna principer inom förmögenhetsrätten ofta ger ett starkt skydd mot en svagare part. Något helt säkert kan inte sägas om din situation utan att ha samtliga fakta på bordet, men som det verkar finns det absolut anledning att tro att du inte är återbetalningsskyldig. Du kan läsa Högsta domstolens resonemang i ett condictio indebiti-ärende här (längst ner på sidan finns HD:s dom) eller boka juridisk rådgivning hos Lawline här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (727)
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (85217)