FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/06/2016

Återbetalningsskyldig vid dubbelförsäkring

Hej mitt namn är tina..

Jag fick en ersättning av mitt försäkringsbolag för att min mobil gick sönder plus att jag hade en försäkring på mobilen av ett annat försökringsbolag så fick ut en ny mobil.

Fick nu ett mail att jag fått en ersättning för mycket och att jag nu blir återbetaldningaskylldig pengar tillbaka till min hemförsäkring. Och detta va 20151103 . Då undrar jag hur lång tid de får gå att man blir återbetalningsskylldig för nåt.

För detta va inget dom nämde att man intw fick ersättning av båda försäkringsbolagen.

Tack på förhand .

Mvh

Tina

Lawline svarar

Hej Tina,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!

Att ha två olika försäkringar tecknade hos olika försäkringsbolag för samma egendom är inte olagligt, utan tvärtom fullt tillåtet. Fenomenet kallas för dubbelförsäkring och regleras i 6 kap. 4 § försäkringsavtalslagen (FAL) (se här). Där framgår det att om samma egendom har försäkrats hos olika bolag, så är samtliga bolag var för sig ansvariga att ersätta skadan fullt ut. Det innebär att försäkringstagaren kan kräva ersättning från vilket som helst av försäkringsbolagen.

Det framgår dock även tydligt av paragrafen att försäkringstagaren inte har rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än vad som svarar mot skadan. Försäkringstagaren är därför förhindrad enligt lag att tillgodogöra sig mer ersättning än vad den skadade eller förlorade egendomen var värd. Ibland kan försäkringsbolagen använda sig av olika värderingsregler, där det ena bolaget utger ersättning som motsvarar egendomens nuvärde, medan det andra bolaget ersätter egendomen till nypriset. I ett sådant fall är det tillåtet för försäkringstagaren att välja att erhålla ersättningen från bolaget som använder den generösare ersättningen till nypriset - men återigen så får ersättningen inte överstiga nyvärdet på egendomen så att försäkringstagaren faktiskt gör en ekonomisk vinst.

Mot bakgrund av detta verkar du blivit återbetalningsskyldig på grund av att du erhållit en ersättning från de båda försäkringsbolagen som tillsammans överstiger din förlust, och att försäkringsbolaget har rätt i att kräva detta.

Hoppas du fick svar på det du undrade över!

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche FrederiksenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning