Återbetalning efter utskiftat arv?

2021-01-07 i Arvsskifte
FRÅGA
Pelle och madde var gifta och hade fyra barn, arvid, kenny, olga samt lotta. Efter sju år vill dem skiljas. Pelle avled nio år efter skilsmässan och de fyra barnen ärvde lika stora delar av Pelles kvarlåtenskap. ungefär ett år efter arvskiftet uppdagades det, och fastställdes i dom, att lotta inte var Pelles barn. Madde hade, under hennes och Pelles äktenskap haft en tillfällig relation med Paolo och det visade sig att han var far till Lotta. Lottas halvsyskon väckte talan mot henne och begärde att den del hon ärvt efter Pelle skulle återbetalas.Har lotta rätt att arva Pelle?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sverige har en långgående presumtion om att makar antas vara föräldrar till barn som föds under äktenskapet gång. Vilket jag tolkar är fallet utifrån omständigheterna. Det framgår även att Lotta länge har växt upp med tron om att Pelle är hennes far. Detta är av betydelse för att ett liknande fall aktualiserar samma problematik.

NJA 1997 s. 645. För att se rättsfallet tryck här.

Omständigheterna är i stora delar samma. Flera arvtagare som får utskiftat arv där en senare visas inte vara en korrekt arvtagare. Precis som i omständigheterna här ville övriga arvtagare att arvet skulle återbetalas.

Rätten ogillade det yrkande oavsett om det hade bevisats att barnet verkligen inte var arvsberättigad. Anledningarna var att det inte skulle vara rättssäkert att bryta faderskapspresumtionen. Samt att barnet (Lotta i detta fall) hade växt upp i tron med att Pelle var hennes far. Att det senare framgått att det inte var fallet hade således ingen betydelse.

Slutsats

Det är svårt att ge ett uttömmande svar om Lotta har rätt att ärva Pelle. Utifrån praxis skulle jag påstå att möjligheterna till återbetalning är låga. Hade detta uppdagats innan arvet utskiftats kanske det hade varit bättre möjligheter men då kanske Lotta fortfarande kan anses vara berättigad till arv beroende på hur många år hon trodde Pelles faktiskt var hennes far. Mycket tyder dock på att återbetalning mest sannolikt inte är aktuellt.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar får du gärna kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (629)
2021-04-17 Arv av hus - utköp eller offentlig auktion?
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?

Alla besvarade frågor (91389)