Återbetalning av förskott till arv gentemot gåva

Hej, ärver jag min biologiska pappa, trots att vi inte har kontakt, han är omgift med fru i livet och 2 barn(halvsyskon till mig, som ännu är i livet). Jag har fått en stor summa pengar av honom för flera år sedan, är det något som "märks" dvs. kan jag bli återbetalningsskyldig på förtida arv? (det är inte nedskrivet någonstans).

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn, även kallade bröstarvingar, ärver alltid sina föräldrar oavsett hur dålig relationen mellan dem är detta stadgas i andra kapitlet första paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Att en person gift om sig kan i detta fall göra så att bröstarvingarna inte kan ärva personen direkt om denne skrivit ett testamente till den efterlevande makens fördel enligt sjunde kapitlet tredje paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Skulle den avlidna däremot testamentera bort sina pengar till någon annan än den efterlevande maken har bröstarvingarna rätt att få ut sin laglott enligt samma paragraf vid tidpunkten för hans avlidande. Laglotten är hälften av arvslotten som skulle tillfallit en bröstarvinge enligt sjunde kapitlet första paragrafen äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).

Den summa pengar en bröstarvinge fått kan komma att räknas som förskott till arv och göra den berättigad till ett mindre arv än de andra bröstarvingarna. Det antas att dessa pengar är förskott till arv men har det sagts att det inte ska vara ett förskott till arv av givaren så blir det inte ett förskott till arv enligt sjätte kapitlet första paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Räknas det som ett förskott till arv kommer detta inte behöva betalas tillbaka enligt sjätte kapitlet fjärde paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P4S1). Är det däremot inte ett förskott på arv så kan det krävas att du betalar tillbaka det vid dödsboet i den händelse att den dödes andra barn inte kan få ut sin laglott.

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000