Återbetalning av deposition vid andrahandsuthyrning

2015-12-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Vi har hyrt andra hand bostads och hon vägrar att betala tillbaka depositionen. Måste vi lämna tillbaka nycklarna eller när må vi göra det?
SVAR

Hej!

En deposition ska fungera som ett skydd för uthyraren och ska normalt betalas tillbaka till hyresgästen vid hyrestidens utgång. Undantag från det här är när hyresgästen orsakat skada på lägenheten, då kan depositionen anses förverkad. Enligt 12 kap. 24 § JB (här) har hyresgästen en vårdplikt vilket innebär att denne ska vidta sådana åtgärder som behövs för den löpande skötseln av bostaden. Hyresgästen har även en skyldighet att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande, vårdslöshet eller försummelse. Har er uthyrare inte uttryckt att det föreligger några sådana omständigheter för innehållande av depositionen har ni en fordran på uthyraren som ni har rätt att få utbetald.

Jag skulle inte råda er att innehålla nycklarna då det kan vara en omständighet som berättigar uthyraren att inte återbetala depositionen. Vägrar uthyraren att betala kan ni istället få hjälp med att få tillbaka pengarna genom att få skulden fastställd. Ni måste då få ett bevis på att skulden existerar. Det här kan du få antingen genom att väcka talan mot personen i tingsrätten genom att skicka in en stämningsansökan, regler om det hittar ni i rättegångsbalken (här) eller kan ni ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, se 2 § lag om betalningsföreläggande (här). När skulden blivit fastställd kan ni få hjälp av kronofogden att driva in skulden.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (639)
2020-11-29 Kan man bara bli vräkt utan en vräkningsbesked?​
2020-11-28 Uppsägningstid andrahandskontrakt. Måste jag ange orsak till uppsägning?
2020-11-27 Har inneboende besittningsskydd?
2020-11-27 Låna ut lägenheten, är det andrahandsuthyrning eller inneboende?

Alla besvarade frågor (86874)