återbäring av gåvor vid dödsfall

Hej. Det finns små saker som tex muggar vaser o kläder som min farmor lämnat som gåva till mig långt tidigare innan hon gick bort.

Dessa vill en utav hennes söner ha tilldelat sig vid en uppdelning. Har han rätt till det?

Mvh barnbarnet

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person har givit bort sin egendom under förhållanden som är att jämställa med ett testamente kan bröstarvingarna (den avlidnes barn) kräva att dessa ska gå åter om gåvan skulle inkräkta på bröstarvingens laglott. Detta är vad som kallas för det förstärka lagloggsskyddet och framgår av 7 kap. 4 § Ärvdabalken.

Laglotten är den del av arvet som bröstarvingarna har rätt till och som den avlidna inte kan testamentera bort. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB.

Exempel för att göra detta tydligare:

A avlider och har två barn. A:s egendom uppgår till ett värde av 500 000kr.

Det finns i detta exempel två bröstarvingar och arvet ska därför delas på två, 500 000/2 =250 000kr.

Dessa 250 000 kr utgör varje bröstarvinges arvslott.

Hälften av detta det vill säga 125 000kr är laglotten.

En gåva som skulle gör att laglotterna inte kan utgå kan då angripas med stöd av paragrafen förutsatt att det rör sig om en gåva som är att likställa med testamente, antingen att givaren ligger in för döden eller att givaren behåller nyttan av egendomen fram till sin död (detta kan vara genom att ge bort en fastighet men att givaren bor kvar där tills den dör)

Det spelar ingen roll när själva gåvotillfället ägde rum förutsatt att gåvan var att likställa med testamente.

När det i ditt fall rör sig om kläder och porslin kommer dessa förmodligen inte ha ett sådant värde att de skulle inkräkta på någon av bröstarvingarnas laglotter. En person har under sin livstid rätt att ge gåvor utan att dennes arvingar i efterhand kan kräva dessa tillbaka. De enda gångerna som det kan bli aktuellt med återbäring är om gåvan inkräktar på laglotter, som beskrivits ovan, eller om personen innehar egendomen med fri förfoganderätt och det finns efterarvingar. När det rör sig om minskning av sin egendom och det finns efterarvingar finns det dock ett krav på väsentlig minskning som innebär att egendomen ska ha minskat med en fjärdedel, vilket inte bör bli aktuellt i ditt fall.

Sammanfattningsvis

Förutsatt att det inte är några otroligt värdefulla kläder och porslinsföremål kan du vara lugn. Din farmors bröstarvingar har då inte någon rätt till egendomen eftersom den inte finns kvar i hennes kvarlåtenskap vid dödsfallet.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning