Åtalspreskription för urkundsförfalskning

2016-10-12 i Övriga brott
FRÅGA
När preskriberas en urkundsförfalskning? Jag är inte gärningsmannen utan offret, mitt ex gjorde en urkundsförfalskning på ett lån på 74000 som nu är uppe i 181000, runt 2007 - 2008 Jag upptäckte detta 2010 ringde till långivaren och förklarade att jag inte skrivit under. Hon flyttade ut 2012 och efter mycket jobbiga år så tog jag tag i det och gjorde en anmälan 2013 hon erkännde för polisen, Åklagaren la ned det för att det gått för lång tid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Åtalspreskription inträder om inte den misstänkte har häktats eller åtalats innan preskriptionstiden löpt ut. Verkan av preskription är att den misstänkte inte längre kan dömas till någon påföljd för det aktuella brottet.

Preskriptionstidens längd bestäms efter hur högt straff som kan följa på brottet, högre straff medför således längre preskriptionstid. Vissa mycket allvarliga brott, exempelvis mord och dråp, preskriberas aldrig.

Tiden för åtalspreskription börjar i detta fall att löpa den dag då brottet begicks. BrB 35:4.

Urkundsförfalskning av normalgraden hittar du i BrB 14:1 och det högsta straff som utdömas för detta brott är fängelse i två år. Ringa urkundsförfalskning rubriceras som förvanskning av urkund och återfinns i BrB 14:2, det högsta straff som kan följa på detta brott är fängelse i sex månader. Grov urkundsförfalskning hittar du i BrB 14:3 och för detta brott är det maximala straffet fängelse i sex år.

Därmed är preskriptionstiden fem år för urkundsförfalskning av normalgraden, två år för förvanskning av urkund och tio år för grov urkundsförfalskning, detta framgår av BrB 35:1.

Hoppas du fick svar på din fråga och ifall du behöver ytterligare hjälp så får du gärna kontakta oss igen.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (865)
2020-11-30 Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar
2020-11-30 Hets mot folkgrupp genom profilbild?
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på sig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?

Alla besvarade frågor (86861)