Åtal som offentlig handling

Grannen hus brann ner och en person blev misstänkt för mordbrand. Det stod i vår lokala tidning att åtal ska väckas senast 4 januari. Nu är vi på 6 januari och har varken hört eller läst något mer. Går det att ta reda på om den misstänkte blir åtalad, vad domen blir eller hur allt nu funkar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Det följer av 20 kap 2 § Rättegångsbalken att åklagare har allmän rätt att åtala för brott. När det kommer till åtal, finns det inte alltid en deadline. I den situation det finns en deadline, är det för att åklagaren har begärt en misstänkt häktad och sedan haft en häktningsförhandling, då bestämmer domstolen en deadline för åtal. Detta följer av 24 kap 18 § Rättegångsbalken, som också säger att ifall man inte väcker åtal inom den tiden så skall en ny häktningsförhandling hållas. 


Detta innebär egenligen att ifall man inte väcker åtal och man inte kan lyckas visa för domstolen att häktningen måste fortsätta att den misstänkte får bli frisläppt. Det betyder dock inte att åklagaren inte kan åtala senare, utan det är fullt möjligt. 


Så det är oklart ifall åtal har gjorts, ifall åklagaren avvaktar ytterligare utredning eller ifall utredningen lades ner. 


För att kunna få reda på mer så kan man vända sig till domstolen. Brott måste som huvudregel åtalas i den ort där brottet begicks enligt 19 kap 1 § Rättegångsbalken. Då kan man vända sig till den domstol som finns närmast och begära ut handlingar. Man kan gå till domstolens reception och begära ut handlingar som åtal och då är det bara att fråga om åtal som gäller just mordbrand eller liknande. Det går ofta också att begära ut handlingar via e-post.


Enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 2 § föreligger offentlighetsprincipen vilken innebär att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, så länge de inte omfattas av något undantag, exempelvis sekretess. Det framgår av 2 kap 3 § att alla framställningar i skrift, bild eller teknisk upptagning är att avse som handling. Enligt 2 kap 4 § är alla handlingar som är upprättade eller kommer in till en myndighet allmänna.


Detta innebär att när en åklagare skickar in en stämningsansökan till domstolen (ett åtal görs i form av en stämningsansökan) så är det en handling som inkommer till en myndighet som därmed blir allmän och offentligt tillgänglig.


När man dock begär ut handlingar behöver myndigheten göra en sekretessprövning och se ifall någon regel i offentlighets- och sekretesslagen hindrar utlämning av handlingen. Det kan ofta handla om personuppgifter, men då kan myndigheten bara ta bort just de uppgifterna och lämna ut resten.


Slutsats:

Ifall du vill veta mer, kan du vända dig till den närmsta domstolen, via receptionen eller e-post och försöka begära ut stämningsansökningar om mordbrand ifall sådana finns. Ifall de inte finns, kan utredningen pågå eller vara nedlagd, och det skulle du rimligen kunna vända dig till åklagarmyndigheten och fråga om!


Hoppas detta var ett tillfredsställande svar på din fråga!

// Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”