asylrätten

FRÅGA
Hej!Jag är för asylrätten och undrar.Ingår asylrätten i svensk grundlag ? Skulle asylrätten kunna lagstiftas bort ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kortfattade svaret är nej. Asylrätten är inte något som uttryckligen framgår av de svenska grundlagarna. Asylrätten är i grunden något som bottnar i folkrätten. Asylrättens början kan sägas vara år 1948, då antog generalförsamlingen FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i artikel 14.1 fastslogs att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Detta var ett resultat av att det efter andra världskriget fanns en stark vilja inom det internationella samfundet att skapa en universell förklaring om odelbara rättigheter som ska gälla alla människor. Överenskommelsen är inte ett folkrättsligt bindande dokument men utgör likafullt ett ramverk för många internationella och juridiskt bindande konventioner.

Pågrund av att att det efter detta tillkommit överenskommelser som Sverige är bundna till så går det inte att lagstifta bort rätten till asyl. En begränsning av möjligheten av att få asyl har skett i form av begränsnignslagen (se lagen här), men att helt lagstifta bort asylrätten skulle inte vara möjligt pga bindande överenskommelser.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
4Hallå4 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:08
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (611)
2019-10-18 Behövs danstillstånd för bröllopsfest?
2019-10-09 Kan en lag strida mot grundlag?
2019-10-02 Vad innebär rekvisit
2019-10-02 Affischering på allmän plats

Alla besvarade frågor (73866)