asylrätten

FRÅGA
Hej!Jag är för asylrätten och undrar.Ingår asylrätten i svensk grundlag ? Skulle asylrätten kunna lagstiftas bort ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kortfattade svaret är nej. Asylrätten är inte något som uttryckligen framgår av de svenska grundlagarna. Asylrätten är i grunden något som bottnar i folkrätten. Asylrättens början kan sägas vara år 1948, då antog generalförsamlingen FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i artikel 14.1 fastslogs att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Detta var ett resultat av att det efter andra världskriget fanns en stark vilja inom det internationella samfundet att skapa en universell förklaring om odelbara rättigheter som ska gälla alla människor. Överenskommelsen är inte ett folkrättsligt bindande dokument men utgör likafullt ett ramverk för många internationella och juridiskt bindande konventioner.

Pågrund av att att det efter detta tillkommit överenskommelser som Sverige är bundna till så går det inte att lagstifta bort rätten till asyl. En begränsning av möjligheten av att få asyl har skett i form av begränsnignslagen (se lagen här), men att helt lagstifta bort asylrätten skulle inte vara möjligt pga bindande överenskommelser.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (706)
2020-07-12 Vad är en förordning?
2020-07-09 Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?

Alla besvarade frågor (81881)