Asylansökan en andra gång

2016-02-02 i Migrationsrätt
FRÅGA
Så om jag förstår rätt:en turist kommer till sverige på inbjudan med ett visum på tre månader.istället för att åka tillbaka till sitt hemland söker denne personen uppehållstillstånd, får avslag och sedermera ett avvisnings eller utvisningsbeslut på sig, varpå denne håller sig gömd I sverige i 4 år och sedan får uppehållstillstånd I sverige?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som ganska generell och därför försöker jag besvara den på likadant sätt. Observera då att detta svar är förenklat.

Hur en person kommer till Sverige är olika beroende på personen och situationen. Men självklart är det så att en turist kan komma till Sverige med ett turistvisum på 3 månader och därefter, när denne upphört, ansöka om asyl i Sverige.

Om denna person ansöker om asyl här i Sverige och får avslag på sin asylansökan kan personen ifråga överklaga det beslutet till Migrationsdomstolen. Skulle hen få avslag vid Migrationsdomstolen finns ännu en chans att överklaga och begära prövningstillstånd vid Migrationsöverdomstolen. Detta är däremot svårt och sannolikheten (beroende på ärendet!) är att personen inte blir beviljad prövningstillstånd och därmed gäller det avslag som gavs av Migrationsdomstolen. Detta framgår av 14 kap. 3 § och 16 kap 9 och 11 §§ utlänningslagen.

När en person får avslag på sin asylansökan är denna ofta kombinerad med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, se 8 kap. 16 § utlänningslagen. Avslagsbeslutet gäller i 4 år, se 12 kap. 22 § utlänningslagen och därefter har personen möjlighet att ansöka om asyl igen. Personen får inte stanna kvar i Sverige utan måste åka tillbaka till (oftast) sitt hemland. Skulle personen stanna kvar i Sverige längre än de 4 veckor som personen vanligtvis har på sig att lämna landet, får personen ett återreseförbud, se 12 kap. 15 a § utlänningslagen.

Men om vi följer din fråga så menar du att personen, som ansöker om asyl igen efter 4 år, därefter skulle bli beviljad uppehållstillstånd? Detta är inte alls en självklarhet. Det är snarare tvärtemot. Det blir svårare att bli beviljad uppehållstillstånd vid en andra asylansökan om personen inte anför nya (och "värre") asylskäl. Anför personen samma asylskäl som vid första asylansökan och landet hen kommer ifrån inte har förändrats i större bemärkelse (exempelvis krig, andra svåra inre motsättningar och så vidare.) så är sannolikheten stor att personen får avslag ännu en gång på samma grund som vid första asylansökan.

Hoppas detta gav dig svar! Kommentera gärna nedan om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Bassima Demir
Fick du svar på din fråga?