Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott

2020-10-20 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min pappa gifte sig två veckor innan han dog, under tiden som han behandlades med palliativ vård, med sin flickvän sedan några år tillbaka. I testamentet, vilket ändrades cirka en månad innan han dog, står det att min pappa önskar att hans fru ska ärva allt och att jag och mina syskon (vi är alla särkullbarn) ska avstå vår laglott. Det står även att min pappa vill att allt ska betraktas som enskild egendom och ingenting som giftorättgods. Jag och mina syskon kommer att kräva ut vår laglott. Men min fråga är hur stor del av arvet vi har rätt till? Har min pappas fru rätt till mindre än hälften av egendomen, med tanke på att de varit gifta under så kort tid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äktenskap och bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), och arvsskifte regleras i ärvdabalken (ÄB).

Hur mycket har ni rätt till?

För att ta reda på hur mycket ni har rätt till krävs det att en del olika aspekter reds ut. Först och främst kan konstateras att ni som är arvsberättigade ärver din pappas kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen består av den egendom han lämnar efter sig.

Innan det går att räkna ut hur mycket ni ärver behöver vi alltså veta hur stor egendom din pappa lämnar efter sig, och detta beror på bodelningen efter hans äktenskap.

Man kan inte ändra giftorättsgods karaktär i ett testamente

Om jag har förstått din fråga rätt så har din pappa ändrat sin egendom från giftorättsgods till enskild egendom i sitt testamente. Egendoms karaktär inom ett äktenskap kan ändras genom ett äktenskapsförord, inte genom ett testamente (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Står det endast i din pappas testamente att all hans egendom ska betraktas som enskild, gäller därmed inte detta. Det som skulle räknas som giftorättsgods innan han ändrat i testamentet kommer därför att räknas som giftorättsgods.

Jämkning på grund av äktenskapets längd vid dödsfall

Att till exempel minska en makes andel av giftorättsgodset beroende på äktenskapets längd kallas att jämka bodelningen. Jämkning på denna grund går dessvärre inte att göra när äktenskapsskillnaden beror på dödsfall, vilket medför att din pappas fru har rätt till lika stor mängd som om det vore ett långvarigt äktenskap (12 kap. 1 § andra stycket ÄktB).

Så hur stor är din laglott?

För att besvara frågan om din laglott är den alltid hälften av din arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Varje persons arvslott innefattar din pappas kvarlåtenskap jämnt fördelat över de arvsberättigade, med undantag om det som blir över till din pappas fru överstiger 4 prisbasbelopp (för 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr) (3 kap. 1 § ÄB).

Ett exempel:

X avlider med 4 särkullbarn och fru (Q). Kvarlåtenskapen är 100 000 kr.

X testamenterar bort all egendom till Q, alla barn begär ut sin laglott.

Arvslotten är i detta fall 100 000 / 4 = 25 000 kr.

Laglotten är 25 000/ 2 = 12 500 kr.

Detta innebär att barnen får 12 500 kr var, och Q får 100 000 - (12 500 x 4) = 50 000.

Skulle Q ha egendom värd mindre än 4 st prisbasbelopp (189 200 kr för i år) efter fördelningen (inräknat sin enskilda egendom och vad hon har fått efter bodelningen), ska hon få ut så mycket av kvarlåtenskapen att hon har egendom som uppnår detta. Sedan delas i sådana fall resterande kvarlåtenskap till de 4 särkullbarnen.

Ogiltigförklara ett testamente

Det kan vara bra för dig att veta att det går att ogiltigförklara testamente på grund av att det inte upprättades enligt formkraven för ett testamente, om testamentet skrivits under påverkan av psykisk störning eller vid tvång eller liknande. Du beskriver att din pappa ändrade i sitt testamente medan han behandlades med palliativ vård, någonting som skulle kunna medföra exempelvis psykiska störningar (13 kap. ÄB).

Om ni skulle vilja få hans senaste testamente ogiltigförklarat måste ni väcka klandertalan inom 6 månader från att ni delgivits testamente (14 kap. 5 § ÄB). Detta gör ni i sådana fall hos Tingsrätten.

Skulle du och/ eller dina syskon behöva mer ingående juridisk rådgivning är du varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå. Annars hoppas jag du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (687)
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (98573)