Åsidosättande av den legala arvsordningen

Min mans syster vill att våra barn, dvs hennes syskonbarn, ska ärva henne. Hon har även halvsyskon. Hon vill inte att halvsyskonen eller deras barn ska ärva henne. Har hon rätt att göra sina halvsyskon / halvsyskonbarn arvslösa? Om hon bara vill att helsyskonen och deras barn ska ärva henne borde hon då skriva ett testamente? Gäller det i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga regler inom svensk rätt som hindrar att din mans syster upprättar ett testamente som gör att du och/eller dina barn ärver henne. Kraven som ställs för att ett testamente ska vara giltigt står att finna i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB). De innebär i korthet följande:

1. Testamentet skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av testator.2. Testamentshandlingen skall vara bevittnad av två vittnen.3. Vittnena måste vara samtidigt närvarande.4. Vittnena skall känna till att de bevittnar ett testamente, men behöver inte veta vad som står i handlingen.


När det gäller testamentsvittnena måste de vara fyllda 15 år. Nära släktingar(föräldrar, barn, barns makar, testators make och syskon) kan inte vara
testamentsvittnen. Inte heller kan någon som nämns i testamentet vara vittne.

Vill ni ha hjälp med upprättandet av testamentet rekommenderar jag att ni bokar en tid med någon av de jurister som Lawline samarbetar med. Detta kan du göra på http://lawline.se/boka.

Vänligen,


Tom SundinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning