Åsidosättande av den legala arvsordningen

2015-09-20 i Testamente
FRÅGA
Min mans syster vill att våra barn, dvs hennes syskonbarn, ska ärva henne. Hon har även halvsyskon. Hon vill inte att halvsyskonen eller deras barn ska ärva henne. Har hon rätt att göra sina halvsyskon / halvsyskonbarn arvslösa? Om hon bara vill att helsyskonen och deras barn ska ärva henne borde hon då skriva ett testamente? Gäller det i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga regler inom svensk rätt som hindrar att din mans syster upprättar ett testamente som gör att du och/eller dina barn ärver henne. Kraven som ställs för att ett testamente ska vara giltigt står att finna i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB). De innebär i korthet följande:

1. Testamentet skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av testator.2. Testamentshandlingen skall vara bevittnad av två vittnen.3. Vittnena måste vara samtidigt närvarande.4. Vittnena skall känna till att de bevittnar ett testamente, men behöver inte veta vad som står i handlingen.


När det gäller testamentsvittnena måste de vara fyllda 15 år. Nära släktingar(föräldrar, barn, barns makar, testators make och syskon) kan inte vara
testamentsvittnen. Inte heller kan någon som nämns i testamentet vara vittne.

Vill ni ha hjälp med upprättandet av testamentet rekommenderar jag att ni bokar en tid med någon av de jurister som Lawline samarbetar med. Detta kan du göra på http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2636)
2020-10-22 Testamente vid demens.
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?

Alla besvarade frågor (85241)