Asfalterat och nyttjat annans mark

Min granne har nyttjat ca 75 kvm av min mark utan lov. Grannen har asfalterat den marken och nyttjat den i ca 10 år. Vad kan straffet bli för detta om jag skulle välja att anmäla?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Eftersom att din granne olovligen har gjort intrång i din besittning av din fastighet genom att utan lov ha asfalterat och nyttjat ca 75 kvm av din mark så blir reglerna om egenmäktigt förfarande tillämpliga. Detta framgår av Brottsbalken (BrB) 8:11 2 st, se här. För att din granne ska bära något ansvar förutsätter detta dock att denne haft uppsåt till brottet, dvs vetat om att marken han asfalterat varit din mark och att han inte haft lov att göra detta.

Det finns dock regler om åtalspreskription som hindrar möjligheten för dig att väcka åtal mot din granne. Eftersom att egenmäktigt förfarande är ett brott som endast kan ge böter eller fängelse i högst sex månader så inträder åtalspreskription för detta brott redan två år efter att det begåtts. Detta framgår av BrB 35:1 1st p.1, se här. Eftersom att asfalteringen verkar ha gjorts, och din granne begått brottet, för ca 10 år sedan så har det alltså förflutit för lång tid för att åtal ska kunna väckas och för att påföljd kunna utdömas mot din granne för detta.

Det kan finnas en möjlighet för dig att föra skadeståndstalan mot din granne, då den ovan nämnda åtalspreskriptionen av brottet inte berör rätten till skadestånd. Däremot finns det regler om preskription även vad gäller en skadeståndstalan. För en talan om skadestånd gäller att preskription inträder tio år från det att brottet begåtts. Detta innebär alltså att om det gått mindre än tio år sedan din granne begick brottet så finns det fortfarande en möjlighet för dig att föra talan om skadestånd mot denne för att ha orsakat dig sakskada. Om det däremot förflutit mer än tio år sedan din granne begick brottet föreligger inte längre en möjlighet till att föra skadeståndstalan.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga

Vänligen,

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo