Arvsskifte vid ökning av bo

2017-08-08 i Arvsskifte
FRÅGA
HejJag har en morbror som har avlidit och han har varit gift tidigare men han hustru dog 1979 och då upprättades en bouppteckning, men inget arvskifte. den totala behållningen i boet var då 192.000:-Den avlidne hustrun som dog 1979 har då 3 syskon som är i livet idag.Min morbror har efter hustruns död ärv sin mor och sin halvsyster, skall även den tidigare hustruns syskon vara med och dela det har ärvt av sin mor och halvsyster?Sedan har minmorbror i mitten av 1980 talet köpt en stuga som stigit mycket i värde, hur skall detta fördelas?sedan har han köpt och sålt aktier där han fått bra utdelning, hur ser man på det?det finns inga övriga testamenten som vi hittar. i boet idag finns ca 3.000.000:- som skall fördelas.De arvingar som finns på morbrorns sida är jag och mina 5 kusiner.Min morbror hade 2 systrar som inte är i livet idag där jag är ensamt bar från den en systern och det är 5 barn från den andra systern.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som gäller vid arv finner du i Ärvdabalken.

Vid hustruns bortgång
När din morbrors hustru gick bort gjordes först en bodelning mellan henne och din morbror där deras giftorättsgods fördelades mellan dem. Under förutsättning att makarna hade full giftorättsgemenskap, blev fördelningen i bodelningen 50/50. Ena halvan utgjorde din morbrors del av bodelningen, medan andra halvan utgjorde hustruns kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap skulle som utgångspunkt delas lika på hennes närmaste arvingar, vilka var hennes tre syskon under förutsättning att hon inte hade några egna barn eller föräldrar kvar i livet, se Ärvdabalken 2 kap 1-2§§. Eftersom hustrun var gift med din morbror, gick dock hennes kvarlåtenskap först till din morbror, enligt Ärvdabalken 3 kap 1§ första stycket. Hustruns syskon blev istället s k efterarvingar, vilket betydde att de skulle få vänta med att få ut sina arv tills din morbror gått bort. Din morbror fick sin hustrus kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt har kunnat förfoga över tillgångarna genom att exempelvis förbruka eller sälja dem (däremot har han inte haft någon rätt att testamentera bort sin hustrus kvarlåtenskap).

Vid morbroderns bortgång
När din morbror nu gått bort ska dels hustruns efterarvingar få ut sina arv efter hustrun, och dels ska din morbrors arvingar få ut sina arv efter honom. Under förutsättning att bodelningen som gjordes när hustrun gick bort var 50/50, har efterarvingarna (hustruns tre syskon) rätt att få dela lika på ena halvan av din morbrors tillgångar i boet, se Ärvdabalken 3 kap 2§ första stycket. Den andra halvan utgör morbroderns egna kvarlåtenskap och denna ska fördelas lika på morbroderns egna arvingar. Under förutsättning att din morbror inte har några egna barn eller föräldrar i livet, är det hans två systrar som är hans närmaste arvingar och som har rätt till hälften var av morbroderns kvarlåtenskap, se Ärvdabalken 2 kap 2§ andra stycket. Eftersom systrarna inte finns i livet, går deras arvslotter istället till deras barn, dvs. dig och dina kusiner. Detta innebär att du ensam får ta del av din mors arvslott, dvs. hälften av din morbrors kvarlåtenskap. Dina fem kusiner får dela lika på sin mors arvslott.

Eftersom arvet din morbror fick innan sin bortgång gjorde så att hans förmögenhet var värd mer vid hans bortgång än vad den var värd vid hans hustrus bortgång, ska ökningen av värdet på förmögenheten tillgodoräknas morbroderns egna arvingar och inte hustruns efterarvingar. Det är alltså det ökade värdet av boet som ska fördelas till morbroderns egna arvingar, vilket medför att de i realiteten får del av mer än hälften av boet samtidigt som hustruns efterarvingar får del av mindre än hälften av boet. Detta gäller dock endast den ökning som härrör från de arv som morbrodern fått och inte resterande ökning. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 4§ första stycket.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Om du har ytterligare funderingar, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (658)
2021-07-31 Vem ärver vad? Särkullbarn och efterlevande make
2021-07-31 Vem ärver pappans aktier?
2021-07-26 Hur fördelas arvet när efterlevande make avlider?
2021-07-20 Vad händer när dödsbodelägare dör innan arvskifte?

Alla besvarade frågor (94457)