Arvsskifte vid bodelning med särkullbarn

2016-11-24 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag har flyttat in i min mans hus som han äger innan vi gifte oss och han står fortfarande som ensam ägare på huset och han har 2 barn som inte jag är mamma till. Om min man skulle gå bort ärver bara barnen huset eller gör jag också det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man gifter sig blir som huvudregel all egendom giftorättsgods (det vill säga gemensam egendom), däribland även fastigheter. Enda undantagen från detta, är de som står i 7:2 äktenskapsbalken och är om

- egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

- egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

- egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

- egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

Likaså är allt som trätt i stället för det som står ovan enskild egendom (dvs. om du sålt en vas du fått som enskild egendom, är även det belopp du fått för vasen enskild egendom).

Har huset inte gjorts till enskild egendom enligt något som står ovan, är den er gemsamma. Skulle din make gå bort, görs först en bodelning, i vilket du tillskiftas halva värdet på huset. Eftersom barnen är särkullbarn, har de rätt att kräva ut sin laglott direkt vid sin fars bortgång. Genom testamente kan han göra det här till att om huset idag är värt 100 kronor, tillskiftas du hälften av husets värde vid en bodelning (50 kronor), varpå resterande 50 kronor blir den som ska utdelas i arv. Av dessa utgör laglotten hälften, det vill säga 25 kronor och resterande kan din make förfoga över genom testamente. Som mest kan du alltså få 75 kronor och barnen dela på 25. Detta är såklart hypotetiskt, och ingår det andra egendomar i din makes dödsbo kan det lösas så att något av barnen tar dessa istället för sin del i huset.

Vill du ha mer hjälp eller hjälp att författa testamente kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (591)
2020-10-30 Kan man stämma någon i domstol efter klandertiden av arvskifte har gått ut?
2020-10-30 Tidskrav arvskifte
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott

Alla besvarade frågor (85586)