Arvsskifte och efterarv gemensamma barn

Modern har enbart delat ut arv efter faderns död till ett av helsyskonen. Systern har fått sin del genom ett köp av familjens sommarstuga där arvsdelen på ca 500 000 räknats av. Modern vägrar nu dela ut de 500 000 som brodern skulle få i arvsskiftet enligt bouppteckningen. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 23 kap. 5 § ÄB har man möjlighet att hos tingsrätten begära att en skiftesman utses. Denne har då som uppgift att verkställa arvskiftet.

Dock så bör påpekas att en make/maka har rätt att få hela arvet som de gemensamma barnen skulle ha fått efter sin avlidne make/maka med fri förfoganderätt (använda pengar som denne vill med undantag att denne inte får testamentera bort det) se 3:1 ÄB och 3:2 ÄB. Detta innebär att bröstarvingarna(dvs. de gemensamma barnen) får efterarv efter den efterlevande maken/makan(mor eller far) när denne sedan avlider. I detta fall innebär det att brodern måste vänta på sitt arv efter modern gått bort då han är faderns och moderns gemensamma barn. Vad systern då har fått är enligt huvudregeln ett förskott på arv som kommer avräknas på hennes kvotdel när modern går bort, se 6 kap. 1 § ÄB. Vid efterarv räknar man nämligen i kvotdelar vilket innebär att den summan modern får efter fadern räknas ut som en kvotdel varav denna kvotdel utbetalas till barnen när modern sedan går bort. Med detta i åtanke så har brodern därmed ingen rätt att få ut sitt arv efter fadern på en gång om han är modern och faderns gemensamma barn, han måste vänta på att modern avlider.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000