Arvsskifte efter kvarlevande make. Hur påverkar laglotter som betalats ut vid första makens bortgång?

Hej!

Jag har en fråga gällande, om en för 18 år sedan utbetald laglott till fyra särkullbarn på något vis påverkar den slutgiltiga kvarlåtenskapen efter den andra maken när den nu skall fördelas?

Testamentet lyder:

Undertecknade äkta makar Karin och Erik förordar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andra, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvingars laglott.

Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas enligt nedan.

Kvarlåtenskapen skall delas i två lika stora delar.

Den ena delen skall fördelas bland mina Eriks barn på följande sätt. IG och IK skall endast ha sin laglott. Mina biologiska barn LE och AG skall förutom laglotten erhålla 1/3 vardera av resterande kvarlåtenskap. 1/3 skall fördelas lika mellan LEs barn och AGs barn

Min Karins del av kvarlåtenskapen skall fördelas lika mellan mina syskonbarn K, J och G samt Eriks AG med 1/4 vardera...

Erik gick bort 2001 varvid en bouppteckning/arvskifte upprättades. De fyra laglotterna till särkullbarnen betalades då ut.

Makan Karin gick nyligen bort.

Så frågan jag har är: ska laglotterna som redan utbetalats på något vis räknas in i den totala kvarlåtenskapen (eller inte) innan den nu delas i två lika stora delar? Laglotterna ska väl enbart belasta Eriks hälft och inte påverka Karins hälft, eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De laglotter som betalades ut till Eriks barn vid hans frånfälle ska som du säger bara belasta hans del. I lagen står det att om en bröstarvinge redan vid den först avlidna makens död helt eller delvis fått ut sitt arv efter denne, skall bröstarvingens andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån (se Ärvdabalk 3 kap. 2§).

Om vi säger att den summan Karin ärvde (efter att laglotterna räknats av) utgjorde 100 000 och Karin själv hade 300 000 efter bouppteckning så betyder det att Eriks del utgjorde 1/4 (100/400) av Karins totala förmögenhet. När Karin nu går bort så är Eriks del fortfarande 1/4 av hennes kvarlåtenskap och detta belopp ska då delas enligt Eriks önskemål i testamentet. 1/3 till AG och LE. Sista tredjedelen ska delas lika mellan deras barn.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000