Arvsskifte

2016-06-13 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag är inne boende hos min far.Han börjar bli till åren med sviktande hällsa,jag har två syskon med.Min fråga är vad händer om han går bort?Han har en bostadsrätt.Kan dom slänga ut mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring vad som händer med en avliden persons egendom (kvarlåtenskap) finns i ärvdabalken (ÄB). Äger din far bostadsrätten kommer den utgöra kvarlåtenskap. Enligt 2:1 ÄB ska då den - tillsammans med annan egendom din far eventuellt ägde vid det eventuella dödsfallet - delas lika mellan dig och dina syskon (jag utgår från att din far inte är gift eller sambo med någon). Din far kan dock testamentera bort bostadsrätten så att du får den vid hans död. Finns inget testamente ska således bostadsrätten och annan kvarlåtenskap delas lika mellan dig och dina syskon. Finns det annan egendom värd lika mycket som bostadsrätten kanske dina syskon är nöjda med att ta den istället för bostadsrätten. Är så fallet kommer du att ärva bostadsrätten och därmed bli ägare till den.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (596)
2020-11-24 Lawline svarar inte på skoluppgifter
2020-11-21 Hur mycket ärver jag efter min far?
2020-11-19 Hur fördelas kvarlåtenskapen mellan efterlevande make, gemensamma barn och särkullbarn?
2020-11-05 Vad händer när skulderna i ett dödsbo är större än tillgångarna?

Alla besvarade frågor (86450)