Arvsskifte

2015-10-28 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, hur funkar arvet om min mor och far går bort? Eller om bara den ena går bort först?Jag är det gemensamma barnet. Jag har 2 st halvsystrar på min mors sida. Min mor och far har äktenskapsförord, dvs. Dom har varsitt fritidshus som enskild egendom. Hur funkar det med laglott, arvslott i dessa fall? Jag vet att pappas enskilda egendom tillfaller mig. Men hur funkar det med min mors? Låt oss säga att hennes enskilda egendom är värd 600 000 kr. Hur värderas denna och hur fördelas Laglott, arvslott, mm. För denna enskilda egendom.
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Fördelning av egendomen när någon av dina föräldrar dör

När en av dina föräldrar dör kommer först en bodelning att göras. Då räknas deras gemensamma egendom (giftorättsgodset, äktenskapsbalken 10 kapitlet 1 §) samman genom bodelning (äktenskapsbalken 9 kapitlet 1 §) alltså det som inte av någon anledning är enskild egendom (äktenskapsbalken 7 kapitlet 1 § och 7 kapitlet 2 §). Sedan delas den summan hälften (äktenskapsbalken 11 kapitlet 3 §). Efter det så fördelas arvet.

Giftorättsgods är den egendom varje maka ska dela med den andra. I giftorättsgodset är den enskilda egendomen alltså inte inräknad.

Som exempel kan vi anta att din mamma (efter att eventuella skulderna har dragits av enligt äktenskapsbalken 11 kapitlet 2 §) innehar 1 500 000 kr i giftorättsgods och din pappa (efter att eventuella skulder har dragits av) innehar 500 000 kr. Tillsammans blir det 2 000 000 kr. Dessa 2 000 000 kommer att delas på hälften. 1 000 000 kr är alltså din pappas del och 100 000 kr är din mammas del. Utöver det har alltså din mamma även enskild egendom och arvingarna kommer att dela på den enskilda egendomen om 1 600 000 kr. Det ska då delas på 3 och särkullbarnen skulle således kunna få ut lite över 500 000 kr var och den sista delen går till din pappa fram tills att han avlider och du ärver allt.

Om din mamma avlider först

De barn som din mamma har sedan tidigare kallas särkullbarn och de har enligt ärvdabalken 3 kapitlet 1 § rätt att ärva sin mamma när hon avlider. Om din mamma avlider först så behöver de inte vänta tills att även din pappa avlider för att få ut arvet från sin mamma. Särkullbarnen får ut sin del av arvet direkt om de begär det. Du kommer dock att få vänta med att få ut något arv tills att även din pappa avlider. De pengar som finns kvar av din mammas arv efter att särkullbarnen har fått sin del kommer din pappa att ha fri förfoganderätt över fram till sin död. Särkullbarnen kan vänta med att få ut sitt arv, de avstår då arvsrätten vid din mammas död och ärver vid din pappas död som om de varit gemensamma barn.

Om din pappa avlider först

Då ärver din mamma allting med fri förfoganderätt fram tills att hon avlider och din pappas del kommer du då att ärva.

Hoppas att det gav svar på din fråga. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.

E-mail: emilia.larson@lawline.se

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (596)
2020-11-24 Lawline svarar inte på skoluppgifter
2020-11-21 Hur mycket ärver jag efter min far?
2020-11-19 Hur fördelas kvarlåtenskapen mellan efterlevande make, gemensamma barn och särkullbarn?
2020-11-05 Vad händer när skulderna i ett dödsbo är större än tillgångarna?

Alla besvarade frågor (86449)