Arvsskifte

2015-01-22 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej. Vår bror gick nyligen bort. Han har två minderåriga barn men levde inte med barnens mor. Vi syskon och barnens mor vill att jag, storasystern ska sköta detta och inte våra föräldrar. Vem sköter allt det ekonomiska efter döden? Vem blir förmyndare över barnens arv? Och vem bestämmer vem det är som ska ta hand om allt detta? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Om ni inte kan enas om hur bodelningen och arvet skall fördelas kan barnen, eller deras mor i detta fallet i egenskap av förmyndare, som dödsbodelägare ansöka om att få utsett en skiftesmann hos tingsrätten här.

I ditt fall verkar det som att det inte finns andra arvingar än barnen och inte heller något testamente som fördelar arvet på något annat sätt än vad som gäller enligt lag. Det innebär att allt arv efter din bror tillfaller barnen i egenskap av bröstarvingar. Eftersom barnen är omyndiga begränsas deras möjlighet att själv förvalta egendomen i Föräldrabalken 9 kapitlet 1§. Om modern är ensam vårdnadshavare av barnen nu, kommer hon också bli ensam förmyndare för barnen.

Det innebär att det blir modern som kommer förvalta barnens egendom tills dess de själva kan börja förvalta sin egendom.

Du kan läsa mera om arvskifte här.

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll