Arvsskatt på egendom i Finland

FRÅGA
Jag och min bror har fått ett arv av vår mor. Alla är svenska medborgare bosatta i Sverige. En del av arvet är skog i Finland. Måste vi betala arvskatt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsskatt i Sverige
I Sverige behöver du inte betala någon arvsskatt. Den tidigare arvsskatten som fanns i Sverige är avskaffad sedan 2005 då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes. Enligt den nuvarande svenska skattelagstiftningen är du inte skyldig att betala skatt på arv, vare sig det gäller arv från en arvlåtare utomlands eller i Sverige. Detta framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Arvsskatt i Finland
När det gäller Finland är det dock annorlunda. I Finland tillämpas arvsskatt om arvlåtaren eller arvingen var bosatt i Finland vid dödstillfället, eller om den ärvda egendomen finns i Finland. I ditt fall förstår jag det som att varken arvlåtaren, det vill säga din mor, eller arvtagarna, du och din bror, bor i Finland. Dock finns egendomen, det vill säga skogen, i Finland vilket innebär att arvet måste beskattas.

En arvsskattedeklaration för arvet ska lämnas till den finska skatteförvaltningen. Du kan läsa mer om arvsskatt i Finland här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-04-30 Behöver hjälp med arvsfrågor
2021-04-30 Inte överens om hus i ett dödsbo
2021-04-30 Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall
2021-04-28 Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

Alla besvarade frågor (92011)