Arvsskatt om arvtagaren bor utomlands?

Hej, Vi bor i Sverige och vår son , svensk medborgare bor i Tyskalnd ( ingen anknytning till Sverige)

Betalar han arvskatt enligt svensk lagstiftning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar er fråga som att ni undrar om er son behöver betala arvsskatt om han skulle ärva till exempel en släkting i Sverige.

Angående vilka lagregler som gälla vid ett arv, tar man hänsyn till var arvslåtaren har sin hemvist vid sin död. Det land där den avlidne har sin hemvist när denne dör, är det land vars regler ska tillämpas (art. 21 EU:s arvsförordning).

Om arvstagaren (den som ärver) bor i Tyskland, spelar det således ingen roll. TIll exempel: Om din son ärver efter att en i Sverige bosatt släkting avlider, är det därmed svensk lagstiftning som tillämpas. Sverige har ingen arvsskatt och din son kommer då inte behöva betala någon skatt. Om den avlidne däremot har sin hemvist i Tyskland, tillämpas tysk lagstiftning.

Med vänliga hälsningar,

Felicia FredinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning