Arvsskatt innan arvs- och gåvoskattelagens upphävande

Hej

Jag undrar hur stor arvskatten var innan 2004.

Skogsgård taxerad 2004 till 4 milj .

Vänligen

A

Lawline svarar

Arvs- och gåvoskattelagen (1941:416) upphävdes den 1 januari 2005 genom lag (2004:1341).


Beloppet på arvsskatten i ett visst fall berodde på vilken så kallad arvsklass arvingen tillhörde och värdet på den ärvda egendomen, 28 § arvs- och gåvoskattelagen. Till klass I hörde efterlevande make, sambo, barn, avkomling till barn, make och sambo till barn och efterlevande make eller sambo till avlidet barn. Till klass III hörde kommuner,stiftelser och liknande enheter. Till klass III hörde arvingar eller testamentstagare som inte hörde till klass I eller III.


Efterlevande make eller sambo behövde inte betala arvsskatt. För övriga slag av arvingar i klass I gällde att 70 000 kr av arvslotten var skattefri. För arvingar i klass II och III var det skattefria avdraget 21 000 kr. Det belopp som återstod efter att avdrag gjorts var skattepliktigt. Detta belopp kallades för skattepliktig lott och beskattades enligt progressiva skatteskalor. Olika delar av lotten, så kallade skikt, beskattades enligt olika skattesatser. Summan av de olika skiktens skattebelopp utgjorde den totala arvsskatten.


De senaste skattetabellerna för beräkning av arvsskatt fastställdes genom lag 2003:198. För skiktet 0-300 000 kr var skattesatsen 10 %. För skiktet 300 000 kr till 600 000 kr var skattesatsen 20 %. För skiktet 600 000 kr och uppåt var skattesatsen 30 %.


I ditt fall skulle den skattepliktiga lotten utgöras av 4 000 000 kr minus skattefritt avdrag. I enlighet med vad som sagts ovan skulle avdragets storlek bero på vilken arvsklass du tillhörde. Låt säga att du tillhörde klass I. Avdraget var då 70 000 kr och den skattepliktiga lotten 4 000 000 kr minus 70 000 kr, alltså 3 930 000 kr.


För skiktet 0-300 000 kr skulle skattebeloppet bli 30 000 kr (10 % av 300 000 kr). För skiktet 300 000-600 000 kr skulle skattebeloppet bli 60 000 kr (20 % av 300 000 kr). För det sista skiktet, 600 000-3 930 000, skulle skattebeloppet bli 999 000 kr (30 % av 3 330 000 kr). Den totala arvsskatten skulle bli 1 089 000 kr (30 000 kr + 60 000 kr + 999 000 kr).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning