Arvsskatt i Sverige och Wisconsin

2019-07-26 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej, om man är svenska medborgare och bosätter sig i Wisconsin och därefter ärver en svensk medborgare, utgår det då någon som helst arvsskatt om beloppet understiger 5 miljoner USD ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det utgår ingen arvsskatt i Sverige, oavsett om du bor här eller ej (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Jag undviker av principiella skäl att uttala mig om utländsk rätt, eftersom olika länders rättsordningars särskilda karaktär gör att det är mycket lätt att missförstå sammanhanget en viss bestämmelse ska förstås. Med tanke på skatterättens karaktär och konkretionen i din fråga valde jag dock att göra ett undantag, och göra en enklare sökning på internet för att ge dig vägledning: Samtliga de källor jag tittat på förmedlar samma uppgifter, nämligen att det inte tas ut någon federal arvsskatt för det beloppet, och ingen delstatlig arvsskatt i Wisconsin.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (97)
2020-04-30 Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?
2020-04-19 Arvsskatt slopad
2020-02-29 Laglott och arvsskatt
2020-01-16 Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?

Alla besvarade frågor (80507)