Arvsskatt i England?

2019-07-15 i Arvsskatt
FRÅGA
Jag har ärvt en fastighet och pengar i Sverige tillsammans med värde a 3,5 millioner, men jag är bosatt i England sedan många år tillbaka. Måste jag betsla skatt på arvet i England?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det kommer till arvsskatt är den avskaffad i Sverige sedan 2004. Detta till skillnad från Storbritannien som fortfarande tillämpar en arvsskatt på 40% när värdet överstiger 325 000 pund.

Eftersom det är en fråga som sträcker sig över två länder, nämligen Sverige och Storbritannien behöver vi se till vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Eftersom Sverige är en del av EU tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 när en svensk medborgare avlidit. Enligt dess artikel 21 är huvudregeln att man ser till vart den avlidne bodde vid tidpunkten för dess bortgång.

Storbritannien omfattas inte av denna förordning, däremot gäller i princip samma regler där då arvsskatten ska betalas i det fall personen som avlidit varit permanent boende eller lämnat kvarlåtenskap (exempelvis en bostad) i Storbritannien. Eftersom arvet kommer från Sverige, och Sverige inte tillämpar någon arvsskatt, har du därmed ingen skyldighet att betala detta vare sig i Sverige eller Storbritannien.

Däremot, eftersom vi inte är insatta i Storbritanniens lagstiftning skulle jag råda dig att utöver detta, kontakta skatteverket eller en jurist i Storbritannien för säkerhets skull.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om några nya frågor uppkommer.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (97)
2020-04-30 Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?
2020-04-19 Arvsskatt slopad
2020-02-29 Laglott och arvsskatt
2020-01-16 Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?

Alla besvarade frågor (80490)