Arvsskatt för boende i finland som får arv från sverige

Hej, om en finsk medborgare boende i Finland ärver via testamente en summa pengar av en svensk medborgare boende i Sverige, hur blir det med arvsskatten ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt finsk rätt gäller att den som bor i Finland och ärver lös egendom (exempelvis pengar) från någon som bor i ett annat land, är skyldig att betala skatt på arvet. Personen som bor i Finland är alltså i detta fall skyldig att betala arvsskatt i enlighet med de regler som gäller för detta i Finland.

Tilläggas kan att det finns en EU-förordning som ger möjlighet att genom testamente välja vilket lands lag som ska tillämpas och som också säger att huvudregeln är att den avlidnes bosättningslands lag ska gälla. Denna förordning är dock inte tillämplig vad gäller just skattefrågor men säger alltså att svensk lag antagligen gäller i detta fall angående frågor om exempelvis fördelningen av arvet (artikel 1, 4 & 22 successionsförordningen).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning