Arvsskatt?

2015-02-26 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej!Jag äger en villa köpt för 1MSEK, taxvärde 3MSEK och säljvärde 4MSEK.När jag dör ärver min dotter villan.1. Om man tror på återinförd arvsskatt skänker jag villan till henne (innan gåvoskatt återinförs).Men dottern har redan ett bra boende och säljer genast villan när jag dött. Detta ger reavinstskatt.(4-1)*30%=0,9MSEK. Eller?2. Om jag inte ger henne villan ärver hon den och säljer den. Vad händer då? Först arvskatt (kanske 25% på 4MSEK dvs 1 MSEK). Sen reavinstskatt som i 1 ovan? Eller hur beräknas reavinsten då? Hur stor är risken för återinförande av nämnda skatter tror ni?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Skattereglerna finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du här .

Återinförandet av arvsskatten

Det är en omöjlighet att med exakthet uttala sig om huruvida arvsskatten kommer att införas. Det var en socialdemokratiskt regering som avskaffade arvsskatten till att börja med (http://www.di.se/artiklar/2015/2/23/ledare-arvsskatten-ar-faktiskt-inte-pa-vag-tillbaka/) så att påstå att bara för att de åter har fått makten så skall arvsskatten återinföras är kanske att gå lite långt. Visserligen har LO-ekonomerna och vänsterpartiet börjat tala om ett återinförande av arvsskatten (http://blogg.pwc.se/taxmatters/pwc-skattefragor-infor-valet-arvsskatten, http://www.privataaffarer.se/val-2014/sjostedt-v-vill-aterinfora-arvs-och-formogenhetsskatt-656116 & http://greenroom.seb.se/arvs-och-gavoskattens-aterkomst/) men det verkar inte som att det finns någon anledning till oro (http://www.di.se/artiklar/2015/2/23/ledare-arvsskatten-ar-faktiskt-inte-pa-vag-tillbaka/ ).

Det bör dock nämnas att två miljöpartister har motionerat om återinförandet. (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Arvsskatt-och-formogenhetsskat_H102Sk403/?text=true och http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/terinforande-av-arvsskatt_GZ02Sk429/?text=true)

Fastigheten som gåva

Precis som du är inne på, är gåvor inte skattepliktigt för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 och inte heller för mottagaren IL 8:2. Då din dotter får fastigheten i gåva av dig hamnar hon i din skattemässiga situation IL 44:21, vilket innebär att hon får göra de skattemässiga avdragen som då hade fått lov att göra om det var du som sålde fastigheten.

När din dotter sedan säljer fastigheten så skall hon beskattas på en kvoterad kapitalvinst. Kapitalvinsten räknas ut genom att man tar det som hon fick vid försäljningen, i ditt exempel är detta fyra miljoner, och minskar med bland annat omkostnadsbeloppet IL 44:13. Omkostnadsbeloppet vid försäljning av fastighet är bland annat vad fastigheten köptes för, i ditt exempel är detta en miljon (detta då din dotter hamnat i din skattemässiga situation IL 44:21), IL 44:14 men också exempelvis förbättringsutgifter som under det beskattningsåret som de utfördes uppgick till mer än 5 000 kronor IL 45:11. Detta skulle innebära att kapitalvinsten i ditt exempel skulle vara tre miljoner. Dessa tre miljonerna skall sedan kvoteras till 22/30 delar IL 45:33. Jag antar att du har använt fastigheten som boende och att det därför räknas som en privatbostad IL 2:8. Om du sedan ger den till din dotter och du fortsätter att bo i den så kommer fastigheten att fortsätta att vara en privatbostad IL 2:8. Det som skall tas upp till beskattning blir således 22/30 x 3 000 000 vilket är 2 200 000. På detta skall sedan 30% dras i skatt IL 65:7 vilket blir 660 000.

Arv med fingerad arvsskatt

Om vi antar att arvsskatten såg ut som den gjorde innan den blev avskaffad så skulle din dotter tillhöra skatteklass 1. Då skulle arvsbeskattningen ungefär se ut på följande sätt: av de 4 000 000 skall ett grundavdrag göras med 70 000 varför 3 930 000 skall tas upp till beskattning. De första 300 000 skattas med 10% vilket lämnar en skatt om 30 000. De nästkommande 300 000 beskattas med 20% vilket resulterar i en skatt om 60 000. Än så länge en skatt om totalt 90 000. De resterande 3 330 000 beskattas med 30% vilket resulterar i en skatt om 999 000 + 90 000 = 1089000. För mer läsning på området kan du titta närmare på skatteverkets hemsida

Vilka följdverkningar denna typ av beskattning skulle få – ytterligare avdrag vid försäljning eller liknande – kan jag tyvärr inte uttala mig om. Uträkningen ovan är gjord efter de instruktioner jag kunde hitta på Skatteverkets hemsida om hur man löste det tidigare.

Om vi utgår i från den nuvarande arvsbeskattningslagstiftningen IL 8:2 skulle skatteuträkningen vara den samma som i fallet där du ger fastigheten i gåva till din dotter.

Summering

Jag kan inte med säkerhet säga varken det ena eller det andra gällande återinförandet av arvsskatten. I nuläget verkar det inte finnas någon överhängande politisk vilja att återinföra den, även om det finns vissa politiska krafter som verkar mot det målet. Hur själva beskattningen skulle utformas är ännu svårare att uttala mig om; jag har dock gjort ett försök. Om vi skulle utgå ifrån den lagstiftningen som gäller i nuläget så skulle skatten landa på cirka 660 000 om villan säljs.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (98)
2020-06-23 Skatt på arv från Storbritannien
2020-04-30 Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?
2020-04-19 Arvsskatt slopad
2020-02-29 Laglott och arvsskatt

Alla besvarade frågor (81866)