Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet

Hej! Är så att min far är villig att sälja sitt hus under marknadsvärdet till mig. Men han och jag är lite oroliga att vid hans bortgång kommer hans andra barn komma och begära att jag skall lösa ut dem då han sålt huset till mig för et förmånligt pris. Kan dem göra det? Han vill att det ska bli en gåva och inte förtida arv dvs.

Lawline svarar

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan jag säga att det inte finns något som hindrar din far från att sälja huset till dig till ett pris under marknadsvärdet. Då du betalar under marknadsvärdet kommer mellanskillnaden att räknas som gåva. Det kallas då att du gjort ett blandat fång, då det innehåller en benefik del (utan ersättning) och en onerös del (med ersättning).Detta kan få skatte- och arvsrättsliga konsekvenser. Din fråga tar sikte på de arvsrättsliga konsekvenserna, dessa kan besvaras genom reglerna i ärvdabalken (ÄB), vilka jag kommer förklara nedan.

Förskott på arv presumeras

Det presumeras att gåvor en arvlåtare (din far) har gett till en bröstarvinge (dig) ska räknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits föreskrifter eller om det finns omständigheter som talar för att gåvan inte varit avsedd att utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Genom att skriva in en avsiktsförklaring i stil med "denna gåva ska inte betraktas som förskott på arv." i gåvobrev eller köpekontrakt så bryts denna presumtion.

Förstärkt laglottsskydd

Det finns även ett så kallat förstärkt laglottsskydd. (7 kap. 4 § ÄB). Detta laglottsskydd innebär att gåvor kan komma att återgå om de givits under sådana omständigheter eller villkor att gåvans syfte är att likställa med testamente. Detta rör fall där gåvan är nära knuten till arvlåtarens död. De två vanligaste exemplen på detta är att

Arvlåtaren ger en gåva en kort tid innan sin död och är medveten om detta. Arvlåtaren ger en gåva utan att förlora nyttan av den bortgivna egendomen, till exempel om arvlåtaren till sin död får bo kvar i en bostad denne givit bort.

Om något av dessa två fall föreligger för din far kan hans övriga barn väcka talan i tingsrätt inom ett år från bouppteckningen avslutades. Tingsrätten beslutar då om gåvan, alternativt dess värde, ska återgå. Det kommer i så fall ske till ett sådant värde att respektive barn får sin laglott.

Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslottens storlek beror på antalet arvingar och hur stor del de ska ärva inbördes. Skulle det exempelvis finnas tre barn skulle deras respektive arvslott vara en tredjedel av den totala kvarlåtenskapen. Deras respektive laglott skulle då vara en sjättedel av den totala kvarlåtenskapen. (7 kap. 1 § ÄB).

Slutsats

Så länge din far specificerar att gåvodelen inte är förskott på arv så kommer hans övriga barn inte kunna ta del av fastigheten. Detta förutsätter som sagt att din far inte är döende och att han inte heller fortsätter nyttja bostaden, isåfall hade hans övriga barn kunnat kräva ut sin laglott. Vill du få hjälp med att utforma ett köpe- eller gåvobrev som ger dig ett erforderligt rättsligt skydd kan du enkelt och till ett fast pris göra detta via vår avtalstjänst.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, behöver du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå. Vi har öppet vardagar 10 – 16 och du når oss på 08-533 300 04

Med vänlig hälsning
Lucas GardebrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning