Arvsrätten vid äktenskap respektive samboskap

2020-05-10 i Sambo
FRÅGA
Jag är sambo med en tio år yngre kvinna. Vi har börjat diskutera hur vi bör göra ifall jag dör. Vi har ett barn tillsammans och jag har två barn med en annan kvinna. Min sambo vill helst bo kvar i vårt hus så länge hon kan. Som vi förstått det så har mina barn rätt till sitt arv efter mig direkt. Gifter vi oss har då mina barn rätt att få ut sitt arv efter mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Som du beskriver i din fråga så finns det en del juridiska skillnader mellan att vara sambo och att vara make/maka. Regler kring samboförhållandet finner du i Sambolagen, och reglerna som rör äktenskapet i Äktenskapsbalken. Eftersom din fråga även rör arvsrätten, så är Ärvdabalken relevant.

Vem ärver om ni är sambos vid ena sambons bortgång

Ifall det inte finns något testamente:

Samboskap upplöses om en av er går bort, men det sker endast bodelning om någon av parterna begär det (2 § och 8 § Sambolagen). Men om en bodelning sker så delar ni lika på det som ni införskaffat för gemensam användning (bohag och bostad). Om ni har köpt huset tillsammans så delar ni alltså lika på värdet av det (3 § och 5§ Sambolagen). Din sambo kan då stå som gemensam ägare av huset tillsammans med dina barn, vid din bortgång. Detta kan ni ändra på om ni skriver testamente, som säger att din sambo ska få huset.

Eftersom ni är sambos, så omfattas ni automatiskt av Sambolagen ( 1 §). Om ni är sambos vid händelsen av att du går bort, så ärver alla dina tre barn efter dig (2 kap. 1 § ärvdabalken). Ärvdabalken ger inte din sambo rätt att ärva efter dig till skillnad från den efterlevandes makes/makas rätt till arvet efter dig (3 kap. 1 § Ärvdabalken).

Ifall det finns testamente:

Denna arvsordning att barnen ärver före din sambo kan ni påverka genom att skriva ett testamente. Om du vill förbli sambo men samtidigt vill att din sambo ska ärva av dig, så kan du ge henne rätt till 50% av ditt arv, eftersom dina barn alltid har rätt till minst 50% av ditt arv. Du skulle även kunna testamentera 100 % av ditt arv till din efterlevande sambo, men dina barn kan då begära ut sin laglott genom att jämka testamentet (7 kap. 1 § och 3 § Ärvdabalken). Var och en av barnen måste dock jämka testamentet för att få ut sin del av arvet efter dig. Därmed kan du egentligen inte testamentera bort mer än hälften av ditt arv till din sambo, om inte dina barn avstår från att jämka testamentet.

Vem ärver om ni är gifta vid ena makens bortgång

Om ni skulle vara gifta vid händelsen av att du går bort så har din fru en lagstadgad rätt att ärva efter dig (3 kap. 1 § första stycket Ärvdabalken). Dina barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn) har däremot alltid rätt att få ut sin del av arvet (arvslott). Men resterande del tilldelas din fru. Ert gemensamma barns del av arvet går även till din fru vid din bortgång, detta arv får ert gemensamma barn efter bådas bortgång.

Gällande ert hus och önskan om att din partner vill bo kvar i huset. Om ni är gifta, så har ni giftorättsgods vilket ska delas lika mellan er vid en bodelning (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses så sker alltid bodelning och all egendom som inte är enskild egendom ingår i bodelningen (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med stor sannolikhet så ingår därmed ert hus i bodelningen, med undantag om huset ifråga är enskild egendom och då specifikt har tilldelats dig som exempelvis gåva eller testamente (7 kap. 4 § Äktenskapsbalken). Din frus rätt till huset skyddas om ni är gifta vid din bortgång, hon kan därmed få rätt till hela bostaden om hon bäst behöver den. Vid bedömningen om din fru bäst behöver bostaden så tar man hänsyn till att hon har vårdnaden om ert gemensamma barn, vilket talar för att hon kommer få bo kvar i huset (11 kap. 8 § första stycket och andra stycket Äktenskapsbalken).

Om ni upprättar ett äktenskapsförord så kan ni däremot själva komma överens om vad som ska ingå i en framtida bodelning (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Sammanfattningsvis så ingår mer egendom i en bodelning vid äktenskap och det finns ett starkare skydd för den efterlevande maken/makan jämfört med för den efterlevande sambon i lagtexten.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente eller äktenskapsförord så kan ni vända er till vår avtalstjänst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander.

Emma Gurander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (507)
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?
2021-12-05 Kan gåvor som min sambo gav mig innan hans frånfälle återvinnas av hans barn?
2021-12-03 Kommer jag ärva min sambos skulder?
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?

Alla besvarade frågor (97696)