Arvsrätt vid testamente till förmån för andra än bröstarvingar

Min ogifta syster, som saknar bröstarvingar, har skrivit ett testamente avseende hela kvarlåtenskapen till förmån för två kusinbarn, varav ett är ett gudbarn. Är jag som enda efterlevande ändå arvtagare till henne?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline!

Jag är lite osäker på hur frågan ska tolkas, men jag förstår det som att de båda kusinbarnen lever och att du är enda efterlevande i de ordinarie arvsklasserna. Skulle jag ha förstått frågan fel är du självklart välkommen att höra av dig igen!

Har andra än bröstarvingar en garanterad rätt till arv?

Enligt 7 kap. 1§ Ärvdabalken så har man som bröstarvinge en rätt till halva arvslotten. Denna delen av arvet går således som huvudregel inte att testamentera bort. Dessvärre är bröstarvingar de enda som är garanterade kvarlåtenskap vid testamente till förmån för annan, med ett snävt undantag för efterlevande make/maka. Detta innebär att du dessvärre inte har någon rätt till arv om ett testamente finns som säger att arvet ska gå till någon annan.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex HallströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning