Arvsrätt vid särkullbarn make/sambo

2019-04-29 i Sambo
FRÅGA
Hej!Jag äger 1/1 i den fastighet jag och min sambo + vårat gemensamma barn, 6år.Jag har två särkullebarn varav en är myndig.Om jag avlider, hur blir uppdelningen av fastigheten?Om vi gifter oss, hur förändrar det arvet?Om vi skriver över hälften av huset på min sambo redan nu, hur påverkar det i så fall?Med vänlig hälsning, Patrik.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående första frågan om fastigheten finns det reglerat i Sambolagen. Genom Sambolagens 22 § regleras att när ett samboförhållande upphör, t.ex vid sambos död "har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt."

Att ni har barn tillsammans är ett skäl för detta och det skulle leda till att din sambo skulle få överta fastigheten. Dock skulle detta leda till ett kompensationskrav till ditt dödsbo från dennes sida, vilket i praktiken skulle betyda att om ni inte har samboegendom av stort värde skulle denne tvingas betala kontant ersättning till ditt dödsbo. Begreppet samboegendom är relativt snävt och omfattar bara bostad och bohag som är inköpt för gemensamt bruk.

Vid äktenskap skulle all er egendom bli gemensam (med undantag från sådant som är enskild egendom enligt villkor) och därmed även fastigheten. Fördelningen av egendomen vid en bodelning skulle därmed vara enklare eftersom all er egendom skulle kunna användas för att balansera över fastighetens värde om huset läggs på partnerns "lott".

Varför ditt dödsbo kommer behöva kompenseras i båda fall är eftersom dina särkullbarn skall få ut sin lott när du avlider. För vidare rådgivning tycker jag att du skall vända dig till en verksam jurist, det går bland annat att göra via denna länk!

Hoppas detta var svar på din fråga!

Victor Strömwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (416)
2020-02-23 Ärver sambos varandra?
2020-02-18 Vad händer med gemensam bostad, som sambon har köpt, om något skulle hända min sambo?
2020-02-14 Vad gäller för sambors arvsrätt när sambolagen har avtalats bort?
2020-02-11 Kan sambo ärva med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (77511)