Hur arvet fördelas vid ett samboförhållande

FRÅGA
Jag är sambo sen 16 år och vi har en gemensam son. Jag har sen ett tidigare förhållande två vuxna döttrar och min sambo en vuxen son sen ett tidigare förhållande. om någon av oss avlider, hur skulle det bli med arv då. Huset står min sambo på ensam. Ett testamente skulla kanske inte skada.mvh/ Åsa
SVAR

Hej,
Tack för din fråga!

I och med att ni har ett samboförhållande så gäller sambolagen mellan er.
Enligt lagen, i 8 §, ska bodelning ske om ert förhållande upphör (vilket det gör om någon av er avlider).

Bodelningen avser endast sambors gemensamma bostad och bohag enligt 3 § i lagen. Vad som avses med "gemensamt" är i princip det ni har tillsammans och som ni avsett att använda/bo i tillsammans. Antagligen skulle alltså bodelning ske på huset, förutsatt att inte din sambo fått huset i gåva, genom arv eller genom testamente eller att ni haft huset som ett fritidshus. Bodelningen innebär att du har rätt till hälften av huset/husets värde. Detsamma gäller för bohaget, om inte undantagen ovan är uppfyllda (bland annat gåvor som den ena sambon fått ska inte delas upp).

Avseende resterande del av det som finns kvar från den ena sambon så är det den avlidne sambons barn som ärver. Om du avlider skulle alltså er gemensamma son och dina två vuxna döttrar ärva allt du äger med lika stor del var. Om din sambo avlider skulle er gemensamma son och hans vuxna son dela på hans arv med lika stor del var. Du och din sambo skulle alltså inte ärva något alls från varandra, förutom hälften av det som anses vara samboegendom.

Om du skulle önska att du och din sambo ärvde från varandra är ett alternativ, precis som du angett, att upprätta ett testamente. Du och din sambo skulle i ert fall endast ha rätt att testamentera bort högst hälften av era arv. Detta beror på att era barn har rätt att tillsammans utfå minst hälften av arvet, detta enligt ärvdabalken, i 7 kap 1 §. Exempelvis: om du avlider så kan din sambo få hälften av vad du ägt, förutsatt att du har testamenterat på det sättet. Resterande hälft kommer dina barn att få dela på. Motsvarande gäller om din sambo avlider.

Om du och din sambo istället vore gifta så skulle ni ärva allt från varandra före era barn, förutsatt att ni inte testamenterat att något annat ska gälla mellan er.

Hoppas du har fått någon hjälp från detta svar.

Med vänlig hälsning,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll