Arvsrätt vid enskild egendom

2016-12-14 i Enskild egendom
FRÅGA
Min man har genom en gåva fått ett fritidshus som vi nu ska flytta permanent till och i gåvobrev står det så här: "Gåvan och all avkastning därav, samt vad som kan komma att träda i Gåvans ställe skall utgöra Gåvotagarens (min man) enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods."Vi har inga gemensamma barn men min man har 2 barn sen tidigare.Vad innebär detta vid min makes bortgång?Om det innebär att hans barn ärver huset,kan vi då skriva ett eget testamente så att jag ärver huset o tillgångar, så jag kan bo kvar i vårat hus?Naturligtvis så kan man aldrig ta bort barnens lagliga lott.
SVAR

Det faktum att huset och dess avkastning är enskild egendom innebär att ni vid en potentiell skilsmässa inte kommer att dela på detta, utan hela huset kommer att tillfalla din man.

Skulle din man i stället gå bort skulle det innebära att bodelning uträttas enligt 3 kap 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen delas ditt och din makes giftorättsgods (och skulder hänförliga till detta) upp mellan dödsboet och dig. Här är du berättigad till din lott av bodelningen (halva) med full äganderätt.

Precis som du säger har din mans särkullbarn laglig rätt till minst 1/2 av hans totala förmögenhet (1/4 vardera). Detta är deras laglott enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. Den totala förmögenheten är giftorättsgods (från bodelningen) + enskild egendom.

Om ni önskar att reglera arvsordningen vem kan ni testamentera bort den andra halvan av din mans förmögenhet (m a o den halva som inte är barnens laglotter). Om ni testamenterar bort huset blir detta ett saklegat som prioriteras i utdelningen av dödsboet. Det innebär att du får huset och barnen i så fall får sin laglott i form av annan förmögenhet (t.ex. pengar).

Är huset dock värt mer än hälften av din mans förmögenhet kan det bli problematiskt. För mer specifika detaljer hänvisar jag vidare till Lawlines privata rådgivning som kan kontakta dig personligen via telefon och mejl.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga!

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (393)
2021-01-21 Hur skyddar jag en gåva från att ingå i en bodelning vid separation/skilsmässa?
2021-01-05 Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?

Alla besvarade frågor (88380)