Arvsrätt till nyfunnet syskon

2021-06-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Vad händer om en man dör, han har två vuxna barn och allt planeras delas mellan dem - men det dyker upp ett till vuxet barn, som varken pappan eller någon annan vetat om under hela barnets liv. Det barnet har i sin tur vuxit upp med en annan pappa som hen alltid trott varit hens biologiska pappa, även den andra pappan har trott detta. Har det tredje barnet rätt till arv lika mycket som barnen som vuxit upp med fadern och som fadern vetat om?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken betydelse biologiskt faderskap har vid fördelning av arv

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB)

Bröstarvingar är arvsberättigade

Huvudregeln är att den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas mellan bröstarvingar. Vad som menas med bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar (ÄB 2 kap. 1 §). Både biologiska och adopterade barn kan räknas som bröstarvingar.

Det juridiska faderskapet är avgörande för vem som är arvsberättigad

Det är det juridiska faderskapet som är relevant i fråga om vem som har rätt till arv. Den man som är registrerad som far till ett barn är den juridiska fadern. Om en man och kvinna är gifta när ett barn föds registreras mannen automatiskt som juridisk far (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation saknar det betydelse om mannen är biologisk far till barnet. Om modern till ett barn inte är gift när barnet föds fastställs barnets far genom en bekräftelse eller en dom (1 kap. 3 § FB). Juridiskt faderskap kan också uppnås genom adoption (4 kap. 21 § FB).

Vad innebär detta för dig

För enkelhetens skull kommer jag nedan att benämna barnet som din fråga berör som X. Bröstarvingar till den avlidne är arvsberättigade. Det är det juridiska faderskapet som är relevant i fråga om rätten till arv. Det som är avgörande är alltså vem som är juridisk far till X. Om den biologiska fadern är registrerad som juridisk far till X är X en arvsberättigad bröstarvinge till sin biologiska far. Om det är en annan man som är registrerad som juridisk far till X är X istället en arvsberättigad bröstarvinge till den mannen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96475)