Arvsrätt - särkullbarn

Hej

Min far har avlidit och lämnat alla pengar samt sin bostadsrätt till sin hustru. Hon är inte vår mor och vi är 3 barn 7 barnbarn 3 barnbarnsbarn. 2002 sålde han sin bostadsrätt till sin hustru. Min fråga är: ärver vi inget ? Hon får allt.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver maken/makan hela kvarlåtenskapen efter den andre makans död. Den efterlevande maken/makan ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enligt 3kap 2§ ÄB. Detta innebär att den efterlevande får disponera över egendomen så som denne önskar när hon/han är i livet men får dock inte testamentera bort egendomen. När den kvarlevande maken/makan sedan avlider ärver i första hand personer i första arvsklassen såsom bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB).

Efterlämnar dock arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens/makans bröstarvinge, så kallat särkullbarn, gäller dock att särkullbarnet har rätt att få ut sin lagstadgade laglott som beräkna till häften av den avlidnes egendom. Detta gäller inte om särkullbarnen avstår sin rätt att ta ut sin laglott till förmån för den efterlevande maken/makan enligt 3 kap 9 § ÄB. Finns det både gemensamma bröstarvingar och särkullbarn kan regeln uttryckas så att den efterlevande maken/makan ärver de gemensamma bröstarvingarnas arvslotter men alltså inte särkullbarnets arvslott.

I ditt fall skulle det innebära att du och dina syskon som särkullbarn (bröstarvingar, 2 kap 1§ ÄB) har rätt att få ut er lagstadgade laglott efter din fars bortgång från hans kvarlåtenskap (3 kap 1§ 1st ÄB). Laglotten är hälften av kvarlåtenskapen från din far som sedan skall fördelas mellan dig och dina syskon. Den andre hälften tillkommer hustrun som ärver den delen med fri förfoganderätt, dvs hon har rätt att disponera den delen på det sätt hon önskar men det finns begränsningar, hon får exempelvis inte testamentera bort den delen.

Vad som är viktigt att känna till dock, är att din fars hustru alltid har rätt till 4 x prisbasbeloppet ( 4 x 44 300 kr, 2016) som skall tas ur kvarlåtenskapen samt det som tillfaller henne vid en bodelning, se 3 kap 1§ 2st ÄB. Detta är en inskränkning på er rätt till arv och innebär att om din fars kvarlåtenskap plus hustruns enskilda egendom inte överstiger denna summa så kan ni få avvakta med ert arv tills hustrun avlider.

Bedömningen ovan kan bli annorlunda om din far hade enskild egendom eller om det finns ett upprättat testamente från din far.

Om ni behöver mer hjälp så rekommenderar jag er att rådfråga en jurist! Via Lawline kan ni få juridisk rådgivning via vår vår webb- och telefonrådgivning, se här. Ibland behövs dock mer kvalificerad hjälp för att hantera de juridiska delarna. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype, se här.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000