Arvsrätt sambos, testamente?

2019-02-06 i Sambo
FRÅGA
Om man vill ärva varandra som sambos är det samboavtal eller testamente som krävs? Och vad kostar det isf?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambos har inte någon legal arvsrätt, de ärver inte varandra (se 2 kap Ärvdabalk).

Vill ni ärva varandra måste ni skriva ett testamente, annars ärver barn (eller om dessa inte finns, andra släktingar) hela kvarlåtenskapen. Har någon av er barn finns även en lagstadgad laglott som gör att barnen inte kan göras arvlösa. Barn har rätt till åtminstone sin laglott, vilken är halva arvslotten ("arvet") (2:1 Ärvdabalk).

Som sambo har du dock rätt till halva värdet av bostad och bohag (samboegendom) om samboförhållandet på något sätt tar slut. Samboegendom är bostad som köptes i syfte för gemensamt användning, såväl som gemensamt bohag, (se 3§ sambolag). Syftet ska alltså ha varit att du och just din nuvarande sambo skulle bo där. Köptes bostaden av den ena sambon innan ni träffades utgör den alltså inte samboegendom. Gemensamt bohag är möbler, och annat inre lösöre som är till för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant som uteslutande används av den ena sambon eller huvudsakligen för fritidsändamål (se 6§ och 7§ sambolag).

Upphör samboförhållandet, exempelvis på grund av att ena sambon dör ska på begäran av den andre en bodelning av samboegendom ske. Sambor får avtala om att bodelning inte ska ske, ett så kallat samboavtal (se 9§ sambolag).

Detta innebär alltså att utan testamente blir det enbart halva samboegendomen (halva värdet på bostad och bohag) som utgår till den efterlevande sambon (om egendomen utgör gemensam bostad och bohag som ovan beskrivet). Det är därmed ingen arvsrätt.

Sammanfattningsvis krävs det ett testamente för att sambos ska få ärva varandra. Ett samboavtal reglerar istället att ni inte vill att sambolagens bestämmelser (några eller alla) ska gälla. Gällande kostnad för att upprätta ett testamente är min rekommendation att du kontaktar Lawlines jurister för att få hjälp med en bedömning på priset och eventuellt upprätta ett testamente.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga!

Mvh

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (372)
2019-05-20 Ärver min sambo mitt hus om jag dör?
2019-05-08 Sambors arvsrätt
2019-05-02 Har en avlidens sambos barn rätt till efterarv när den efterlevande sambon avlider?
2019-04-30 Bodelning efter sambos död

Alla besvarade frågor (69283)