Arvsrätt om förälder avsäger sig medborgarskap

2021-03-02 i Arvsskifte
FRÅGA
HejMin pappa är bosatt i Uruguay sedan många år tillbaka och vad jag har förstått avskrivit sig sitt svenska medborgarskap. När han går bort förlorar vi barn i Sverige då vår rätt att ärva då han inte längre är svensk medborgare?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer förlora din arvsrätt om din far avsäger sig sitt svenska medborgarskap. Jag kommer att försöka besvara frågan här nedan.

Vad gäller - Vid civilrättsliga frågor som har en internationell anknytning, t.ex. ett arv från någon som är utländsk medborgare, ska ett lands lag väljas.

Valet görs enligt regler i svensk rätt om frågan uppkommer i svensk domstol, om frågan uppstår i utländsk domstol kommer det landets domstolar göra lagvalet enligt det landets internationella privaträtt.

Vilket lands lagar ska man tillämpa - VIlket lands domstolar som är behöriga att ta upp frågan bestäms av varje land internationella processrätt, vad gäller svensk del är svensk domstol behörig om den avlidna var svensk medborgare eller hade sin hemvist här. Det följer av en ny EU-förordning 650/2012 med reglerna i art. 4-5.

Enligt art. 21 ska svensk lag tillämpas om den avlidna hade sin hemvist i Sverige vid sin död.

Vad innebär detta för dig - Med detta sagt måste frågan avgöras vilket lands lagar som kommer tillämpas vid eventuellt död och fördelning av arv. Som situationen framstår nu, bör det vara Uruguayansk lag som kommer tillämpas på din fars arv då jag utgår från att han är medborgare i Uruguay men inte längre i Sverige. I och med att vi inte har kännedom om just Uruguayansk lagstiftning, kan vi inte säga hur utfallet blir. Dock i Sverige så grundas arvsrätt inte på medborgarskap utan om regisserade föräldrar hos skatteverket och andra myndigheter. Detta innebär att om svensk lag skulle tillämpas, så förlorar ni inte er arvsrätt. Det bör teoretiskt sätt vara detsamma i Uruguay men vi kan dessvärre inte ge ett rakt svar.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (669)
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?
2021-09-29 Kan skulder ärvas?
2021-09-28 Vad utgör lösöre och vad händer om en dödsbodelägare vägrar att skriva på arvskiftet?

Alla besvarade frågor (96421)