Arvsrätt, och fråga om den avlidnes egendom innan bouppteckning

Bo avlider han har en levande bror och 4 döda bröder, med 8 levande syskonbarn. Hur ser arvsrätten ut för dessa?

Kan den levande brodern ensam ge fullmakt till Bo,s särbo att plocka i Bo,s lägenhet, innan bouppteckningen är klar?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om arvsrätt och bouppteckning finns i Ärvdabalken (ÄB).

Förutsatt att Bo inte fick några egna barn och att hans föräldrar är avlidna, har bröderna rätt att dela lika på arvet och få ut 1/5 var. Den levande brodern ska alltså tilldelas 1/5. Eftersom fyra av bröderna är avlidna träder varderas barn in i deras ställe. Varje barn till de avlidna bröderna delar tillsammans med dennes syskon lika på den femtedel som skulle ha tilldelats deras far. (ÄB 2 kap. 2 §)

Dödsboet (kvarlåtenskapen efter Bo) är att betrakta som en egen juridisk person, vilket betyder att det är dödsboet i sig som äger Bos egendom. Brodern och syskonbarnen, som är arvingar och så kallade dödsbodelägare, äger alltså inget innan bouppteckning och arvsskifte har genomförts.

Dödsbodelägarna ska alla gemensamt förvalta Bos egendom fram till det att dödsboet upplöses genom arvsskifte. (ÄB 18 kap. 1 §) Därför har varken den levande brodern, eller någon av syskonbarnen, ensam rätt att vidta åtgärder gällande egendomen mot övriga delägares vilja. Brodern får alltså inte ensam ge Bos särbo en fullmakt och låta denne plocka i boet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000