Arvsrätt och dess lottläggning

2015-11-26 i Bröstarvinge
FRÅGA
Mina föräldrar har bestämt sig för att låta min bror enbart ärva sin laglott då de inte längre har kontakt med honom. Innebär det att han kommer ha rätt att ärva delar av bohaget eller kommer bohaget värderas och min bror får räkna in det i sin laglott?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt, undrar du om din bror ska få delar av bohaget (föremål) eller del av det ekonomiska värdet efter värdering av bohaget.

När man delar upp ett arv mellan bröstarvingarna har samtliga rätt till minst sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten - se 7kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). Det är inte tillåt enligt svensk lag att göra en bröstarvinge arvslös, varpå laglotten aktualiseras för att säkra upp rätten till arv för bröstarvingar.

Din bror har rätt till 25% (laglotten) av det värde som dödsboet lämnar efter sig. Det är upp till din bror att bestämma om han vill ha ut sin del i konkreta föremål eller om han vill ha det i pengar. Om det skulle uppstå en tvist angående ett visst föremål, blir det upp till dödsboförrättaren att fördela lotten (delen av arvet).

Jag hoppas att jag med detta har svarat på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (402)
2020-10-19 Hur ärver gemensamma barn respektive särkullbarn?
2020-10-18 Kan en bröstarvinges enskilda egendom utmätas för att betala av den avlidnes skulder?
2020-10-12 Barnbarns rätt till arv från mormor
2020-10-11 Har man rätt till arv även om man inte haft någon relation till sin pappa?

Alla besvarade frågor (85160)